Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2015.06.29, 13:04

Wystartował kolejny kurs kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego

zdj

Grupa 17 kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego rozpoczęła dziś kurs podstawowy, otwierający drogę do uzyskania licencji kontrolera ruchu lotniczego.
Kandydaci przeszli nabór przeprowadzony zgodnie z opracowanym w PAŻP długoletnim planem szkoleń na lata 2015 – 2019. Szkolenia odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie oraz jednostkach terenowych. Wprowadzane w tym roku zmiany w systemie szkolenia, takie jak intensyfikacja programu, optymalne wykorzystanie kadry szkoleniowej oraz stworzenie nowoczesnej bazy symulatorowej, przyspieszą czas szkolenia kandydatów do uzyskania licencji KRL do około 20-22 miesięcy.

Kurs na Kontrolera Ruchu Lotniczego to kilkanaście miesięcy szkolenia teoretycznego i praktycznego, w trakcie którego każdy kolejny etap zdobywania wiedzy i umiejętności kończy się egzaminem. Wieloetapowe szkolenie jest prowadzone według nowych, znacznie zmodernizowanych programów i planów szkolenia w jednostce, lepiej dostosowanych do środowiska pracy kontrolerów ruchu lotniczego (KRL).


Standardowy harmonogram szkolenia obejmuje:
w ramach szkolenia wstępnego:
- szkolenie teoretyczne - kurs podstawowy BASIC (12 - 13 tygodni);
- sesja egzaminacyjna - teoretyczna (2 tygodnie);
- szkolenie teoretyczne - kurs w zakresie uprawnienia RATING (6 - 7 tygodni);
- sesja egzaminacyjna - teoretyczna (2 tygodnie);
- szkolenie praktyczne - symulatorowe – kurs w zakresie uprawnienia RATING (5-5,5 miesiąca);
- egzamin praktyczny przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną do uzyskania licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego (S-ATCL Student-Air Traffic Controller Licence);

w ramach szkolenia na docelowym miejscu pracy:
- szkolenie praktyczne w jednostce (OJT – On-the-Job Training) na stanowisku operacyjnym – (9-10 miesięcy);
- egzamin praktyczny przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną do uzyskania licencji kontrolera ruchu lotniczego (ATCL Air Traffic Controller Licence);

Szkolenie kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego prowadzone jest przez wysokokwalifikowanych specjalistów, doświadczonych pracowników PAŻP oraz czynnych zawodowo instruktorów - kontrolerów ruchu lotniczego.

Aktualnie w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w ramach szkolenia wstępnego, szkoli się już 66 kandydatów na krl, wyłonionych w poprzednich naborach. Ponadto do uzyskania licencji kontrolera ruchu lotniczego przygotowuje się 44 praktykantów-kontrolerów posiadających licencję
S-ATCL.

Wszyscy, którzy chcą zdobyć zawód kontrolera ruchu lotniczego, a wyróżniają się ponadprzeciętną spostrzegawczością, refleksem, szybkim kojarzeniem faktów, wyobraźnią przestrzenną, odpornością na stres oraz dobrze znają język angielski mogą zgłaszać się na następny nabór planowany jesienią br. (przełom września i października).

Zapraszamy!


Więcej o kursie w zakładce Kariera

fot. K.Dybowski PAŻP
powrót