ZOSTAŃ KONTROLEREM RUCHU LOTNICZEGO!

KRL wstęp

Każdego dnia na pokładach wszystkich samolotów przelatujących nad Polską znajduje się blisko pół miliona pasażerów. Nad ich bezpieczeństwem czuwa ponad 500 kontrolerów ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Agencja jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego. Praca kontrolera to wyjątkowy zawód i wielka odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów. To praca dająca wiele satysfakcji, wymagająca szczególnych predyspozycji, doskonałego przygotowania, koncentracji i dokładności.

Dlaczego PAŻP?
Odpowiedź jest prosta: praca kontrolera w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ma znaczenie i misję. Tworzymy elitarną grupę fachowców, którzy wspierają się wzajemnie, rozwijają się każdego dnia, realizując jednocześnie swoje pasje.

Jako kontroler ruchu lotniczego

Jak zostać kontrolerem ruchu lotniczego?
Chcesz się nauczyć elitarnego zawodu, który wymaga samodzielności i odpowiedzialności – zapoznaj się z poniższymi informacjami i dołącz do nas! Nabory na kurs dla kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego są organizowane cyklicznie.

REKRUTACJA NA KURS DLA KANDYDATÓW NA KONTROLERA RUCHU LOTNICZEGO

Tego wymagamy od kandydatów:

Cenimy również:

Proces rekrutacji
Etap 1: Analiza złożonej aplikacji
Etap 2: Testy predyspozycyjne FEAST w formie elektronicznej
Etap 3: Assessment Centre
Etap 4: Rozmowa kwalifikacyjna
+ Badania Lotniczo-Lekarskie (Klasa III)

JAK WYGLĄDA KURS DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKO KONTROLERA RUCHU LOTNICZEGO?

Kurs podstawowy w Ośrodku Szkolenia Personelu ATS:

Kurs w zakresie uprawnienia w Ośrodku Szkolenia Personelu ATS:

Kurs w zakresie uprawnienia uzupełniającego w jednostce (docelowym miejscu pracy):

Czas szkolenia kandydatów do uzyskania licencji KRL trwa maksymalnie 20 - 22 miesiące.


Na system kontroli wiedzy i umiejętności składają się:

 

Oferujemy intensywną naukę ciekawego zawodu, a po ukończonym szkoleniu, pracę w organach zarządzania ruchem lotniczym. Konkretne ośrodki ruchu lotniczego, do których prowadzony jest nabór każdorazowo zostaną podane w ofercie.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 22 574 59 43 lub adresem e-mail: rekrutacja@pansa.pl.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zastrzega sobie prawo do zmian w powyższych procedurach