Serwisy PANSA:

WSTĘPNY WNIOSEK

o dopuszczenie do udziału w Konkursie do naboru podmiotów do współpracy
przy pilotażowym wdrożeniu usługi pn. „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę”

CZĘŚĆ A – DANE UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW
CZĘŚĆ B – LOKALIZACJA

(należy podać nazwę proponowanej lokalizacji dla wdrożenia Usługi oraz wskazać obszar nią objęty – gmina, miejscowość)

CZĘŚĆ C – ZAŁĄCZNIKI

(uzupełnić jeśli dotyczy)

CZĘŚĆ D – OŚWIADCZENIE
Objaśnienia do Wstępnego Wniosku:
1. Współrzędne dowolnego punku można pobrać np. korzystając z programu Google Earth i umieszczając na mapie Punkt Orientacyjny (żółta pinezka). Aby tego dokonać należy wybrać ikonę żółtej pinezki z paska narzędzi lub wybierając polecenie Punkt orientacyjny w menu Dodaj. Po ustawieniu pinezki we właściwym miejscu mapy satelitarnej można odczytać odpowiadającej jej współrzędne geograficzne w wyświetlonym oknie Stwórz nowy element Oznaczanie miejsca. Jeżeli Uczestnik zdecydował się na formę podania współrzędnych to powinny być one podane w następującym formacie (WGS – 84):
  • przykład formatu współrzędnej geograficznej: 52°09'36"N 20°57'47"E
  • uwaga - ostatni punkt powinien być tożsamy z pierwszym w przypadku wieloboków.
Przykład: 52°09'48"N 20°57'29"E 52° 09'44"N 20°57'41"E 52° 09'44"N 20°57'47"E 52° 09'35"N 20°57'48"E 52° 09'42"N 20°57'25"E 52° 09'48"N 20°57'29 "E
2. Plik KLM można utworzyć w programie np. Google Earth, wykreślając nad planowanym do udostępnienia obszarze wielokąt (Dodaj/Wielokąt). Następnie, nowoutworzony obszar (Miejsca) zapisujemy jako KML (Miejsca/nazwa wielokąta/Prawy Przycisk Myszy/Zapisz miejsce jako…/Zapisz jako typ: KML). W przypadku zdefiniowania obszaru lokalizacji w pliku KML, do Wstępnego Wniosku należy dołączyć plik KML
3. Powierzchnie można oszacować rysując figurę wielokąta w programie Google Earth, który w zakładce Wymiary automatycznie oblicza powierzchnię Obszaru w metrach kwadratowych.

Szukaj...