Kierunek Czyste Niebo – konferencja 06.05.2010

W czasie konferencji dyskutowano zarówno o wyzwaniach wynikających z ETS oraz SES II, jak również o obecnie wdrażanych działaniach pro środowiskowych (w szczególności DCA, CDM, CDR, direct routes) i ich wpływie na emisję CO2. Poruszono również kwestie dotyczące planów nowych…

Próba podsumowania okresu 15 – 22 kwietnia 2010

Przez ogromną większość tego okresu polska przestrzeń powietrzna powyżej pułapu 6100 m była dostępna dla ruchu lotniczego. Poniżej tego pułapu, ze względu na obecność chmur z pyłem wulkanicznym, operacje lotnicze nie mogły się odbywać na zasadach wynikających z przepisów ICAO…

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast
Odczyt tekstu - zaznacz tekst lewym klawiszem i wciśnij ikonę odtwarzaj