Czasowe wstrzymanie procesów rekrutacji na kurs dla kandydatów na Kontrolerów Ruchu Lotniczego

Czasowe wstrzymanie procesów rekrutacji na kurs dla kandydatów na Kontrolerów Ruchu Lotniczego

Zaistniała sytuacja pandemii oraz towarzyszące jej skutki w gwałtowny sposób wpłynęły na liczbę obsługiwanych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej operacji lotniczych oraz zmniejszyły aktualne zapotrzebowanie na personel operacyjny. Analiza liczby pracujących w PAŻP Kontrolerów Ruchu Lotniczego oraz praktykantów znajdujących się…

 Porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Akademią Sztuki Wojennej

Porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Akademią Sztuki Wojennej

Wspólne badania naukowe, współpraca zespołów projektowych, prowadzenie szkoleń oraz organizacja praktyk studenckich – to podstawowe cele porozumienia zawartego pomiędzy Akademią Sztuki Wojennej a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Porozumienie zostało podpisane 19 czerwca 2020 r. w murach ASzWoj przez rektora-komendanta gen.…

 Hub innowacji lotniczych powstaje w Poznaniu

Hub innowacji lotniczych powstaje w Poznaniu

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odebrała od wykonawcy Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego w sąsiedztwie lotniska Poznań-Ławica. To właśnie stąd będzie mógł być nadzorowany ruch lotniczy na terenie całej Polski. To także pierwsza z inwestycji PAŻP w infrastrukturę na potrzeby Centralnego Portu…

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast
Odczyt tekstu - zaznacz tekst lewym klawiszem i wciśnij ikonę odtwarzaj