Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:
Obecnie w serwisie http://www.aim.pansa.pl dostępne są: – Zobrazowanie graficzne ograniczeń w przestrzeni FIR Warszawa (na podstawie AUP i NOTAM). Aplikacja typu ONLINE! – Możliwość złożenia planu lotu zarówno z formatki jak i za pomocą mapy zobrazowującej ograniczenia przestrzeni do jednego z Biur Odpraw Załóg. Aplikacja typu ONLINE! – Dostęp do wysłanych oraz odebranych planów lotu...
System PEGASUS_21, po ogólnopolskim wdrożeniu i integracji, ma za zadanie obsługiwać Polski Rejon Informacji Powietrznej (FIR Warszawa) obejmujący przestrzeń powietrzną nad polskim terytorium (obszarem lądowym, wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym RP) oraz tę przestrzeń nad wodami Morza Bałtyckiego, w której na podstawie umów międzynarodowych działają polskie służby ruchu lotniczego. Umożliwia on prowadzenie dwukrotnie większej liczby...
Agencja została powołana na mocy Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1829). Polska Agencja Żeglugi Powietrznej legitymuje się wieloma certyfikatami m.in. jakości: ISO 9001 AIS, ISO 9001 i PN-N 18001, jak również certyfikatem PART 145 (na obsługę samolotu L-410 UVP-E Turbolet)....
Projekt jest tak przygotowany aby spełniał wymagania zadania interoperacyjności systemowej w ramach „Through European Collaboration—European Flight Data Processing (iTEC-eFDP). Przedsięwzięcie, prowadzone jest wspólnie przez Agencje: NATS, AENA i DFS oraz firmę INDRA jako wykonawcę i dostawcę oprogramowania. System iTEC-eFDP jest rozważany przez inne kraje europejskie jako odpowiedź na przyszłe potrzeby kontroli ruchu powietrznego. System iTEC-eFDP...
Na marcowej konferencji będącej okazją i miejscem dialogu użytkowników polskiej przestrzeni powietrznej zaprezentowano przyjęty w styczniu 2009 roku dokument o fundamentalnym znaczeniu dla organizacji polskiej przestrzeni powietrznej . Realizacja Strategii Przestrzeni Powietrznej do 2020 roku przyniesie korzyści w czterech obszarach działania PAŻP: – Bezpieczeństwo operacji lotniczych; – Pojemność przestrzeni powietrznej; – Efektywność lotu; – Troska...
W ostatnich miesiącach europejskie lotnicze przewozy pasażerskich boleśnie odczuły wpływ kryzysu gospodarczego i finansowego o zasięgu ogólnoświatowym. Skutkiem kryzysu jest wyraźny spadek ruchu lotniczego w sezonie zimowym 2008/2009. Wg analityków Eurocontrol skutki kryzysu w sezonie letnim 2009 r. będą również dotkliwe. Po sześciu latach wzrostu europejskich lotniczych przewozów pasażerskich o przeciętnej rocznej stopie 3% i...
Dni Kariery – odbywające się wiosną w największych polskich ośrodkach akademickich są właściwą promocją PAŻP jako pracodawcy. Dotychczas stoiska z ofertą pracy w PAŻP, oblegane były na Dniach Kariery w Poznaniu (10 marca), Toruniu (11 marca) i Gdańsku. (12 marca). Z ofertą PAŻP, będzie się można jeszcze zapoznać: – 17 marca 2009 r. we Wrocławiu,...
Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Warszawa – Ochota, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ograniczy do niezbędnego minimum swoje wypowiedzi w przedmiotowej sprawie. Stanowisko PAŻP publikowane jest na www.pansa.pl.
Informacje jakoby stan techniczny ILS zagrażał bezpieczeństwu ruchu lotniczego są nieprawdziwe. Urządzenia było i jest w ciągłej sprawności technicznej. Ruch lotniczy w polskiej przestrzeni powietrznej odbywa się bezpiecznie, w sposób niczym nie zagrożony. Grzegorz Hlebowicz Rzecznik Prasowy PAŻP

Szukaj...