Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:
W wyniku przeprowadzonego przez inspektorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego procesu certyfikacji stwierdzono, że zarządzający spełnia wymagania określone w ustawie – Prawo lotnicze i jest w stanie użytkować lotnisko w sposób bezpieczny, sprawny i ekonomiczny. W trakcie certyfikacji inspektorzy ULC oceniali m.in. stan techniczny i bieżące funkcjonowanie infrastruktury lotniskowej (drogi startowej oraz oddanego niedawno do użytkowania terminalu),...
Porozumienie zawarto w celu: – Współpracy PAŻP i WSOSP w zakresie szkolenia i rozwoju personelu ATM. – Utworzenia przez WSOSP certyfikowanego Ośrodka Szkolenia Lotniczego Służb ATM; – Wzajemnego świadczenia usługi w zakresie szkolenia i rozwoju personelu ATM (w oparciu o umowy szczegółowe; – Wzajemnego udostępniania bazy dydaktycznej do celów szkoleniowych; – Wspólnej organizacji konferencji i...
PRANET (PANSA RAdar NETwork) to nowoczesna, bezpieczna i sprawdzona sieć wymiany danych radarowych, oparta o systemy RMCDE (Radar Message Conversion & Distribution Equipment), stworzone przez firmę Comsoft GmbH we współpracy z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol. Głównymi elementami sieci PRANET będzie 5 zduplikowanych (10 pojedynczych) systemów RMCDE zainstalowanych w głównych ośrodkach ATC w...
Komisja nakłada zakaz wykonywania wszystkich operacji na kolejnego ukraińskiego przewoźnika (Ukraine Cargo Airways) oraz kongijskie linie lotnicze Hewa Bora Airways. Jednocześnie Komisja monitoruje postęp działań korygujących prowadzonych przez takich przewoźników jak irański Mahan Air, TAAG Angola Airlines oraz wszystkich przewoźników indonezyjskich, którzy na obecnym etapie wciąż znajdują się na liście. Nowy wykaz zastępuje poprzedni i...
Zdaniem ULC ruch pasażerski do roku 2030 będzie rósł średnio w tempie 6,5% rocznie. W ciągu najbliższych kilku lat wciąż najbardziej dynamicznie rozwijać się będą porty regionalne. średni wzrost przewozów we wszystkich portach regionalnych w 2008 roku wyniesie około 25%, co spowoduje, że udział portu centralnego spadnie do około 45% z 48,43% w roku 2007....
Umowa UE – USA zakłada szeroką liberalizację rynku lotniczego po obu stronach Atlantyku. Wynegocjowane porozumienie zastąpi umowy bilateralne pomiędzy państwami członkowskimi UE a USA, w tym Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o transporcie lotniczym podpisaną w Warszawie w 2001r. Porozumienie tworzy również nowe możliwości dla przewoźników operujących do USA. Dzięki...
Agencja została powołana na mocy Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1829). Zadaniem PAŻP jest zapewnienie funkcjonowania bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi powietrznej. Na uroczystej inauguracji 3 kwietnia 2007 roku ówczesny minister transportu Jerzy Polaczek powiedział między innymi: „Powołanie Polskiej...
Organizatorem „DNI KARIERY” jest AIESEC – międzynarodowa organizacja studencka, która umożliwia młodym ludziom odkrywanie własnego potencjału oraz rozwój ich zainteresowań. „Dni Kariery” to jedno z największych przedsięwzięć na rynku pracy i wśród społeczności studenckiej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie uczestniczyła także w najbliższych edycjach regionalnych targów pracy „DNI KARIERY” w Lublinie i Warszawie. Podczas tych...
Spotkanie otworzył Krzysztof Banaszek, pełniący obowiązki prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W swym wystąpieniu podkreślił wielkie znaczenie takich wydarzeń, pozwalających na osobiste spotkanie osób, które związały swoje życie z lotnictwem. Prezes zakończył wystąpienie życzeniami zdrowych i wesołych świąt Wielkiej Nocy. Następnie serdeczne życzenia świąteczne złożył wszystkim zebranym sekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury RP Tadeusz Jarmuziewicz. Wśród...
Konferencja odbędzie się 9 kwietnia (wtorek) br. o godzinie 10.00 w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Sił Powietrznych, przy ul. Żwirki i Wigury 103 (wejście od ul Miecznikowej). Jak informuje Urząd Lotnictwa Cywilnego, spotkanie to skierowane jest w sposób szczególny do przedstawicieli podmiotów lotniczych oraz osób zajmujących się sprawami bezpieczeństwa lotów. Wstęp na Konferencję jest wolny....

Szukaj...