Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
PansaUTM

Jednym z głównych celów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie bezzałogowych statków powietrznych są działania wspierające tworzenie w Polsce przyjaznego środowiska dla dalszego rozwoju rynku usług BSP, czyli realizacja koncepcji U-space, zakładającej bezpieczną i efektywną integrację lotnictwa załogowego i bezzałogowego. Główną drogą do realizacji tego celu są działania związane z systemem UTM, jako fundamentem do organizacji ekosystemu U-Space.

PansaUTM to zdigitalizowana koncepcja koordynacji lotów BSP oraz cyfrowego zarządzania wnioskami i zgodami na loty w przestrzeni powietrznej. Składają się na nią autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa, dostarczana przez partnera technologicznego Hawk-e, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją DroneRadar.

PansaUTM będący źródłem nadrzędnych informacji i danych aeronautycznych, to system ułatwiający proces koordynacji lotów BSP, dostarczając informacji związanych z operatorami, ich uprawnieniami i dronami a w razie konieczności możliwość oceny wniosków na loty BSP. System PansaUTM z funkcjonalnością dFPL (ang. drone Flight Plan), czyli cyfrowych planów lotów BSP pozwala także na elektroniczne tworzenie misji wykonywanych poza zasięgiem wzroku BVLOS (ang. Beyond Visual Line of Sight) i w zasięgu wzroku VLOS (ang. Visual Line of Sight) zgodnie z obowiązującymi przepisami, ukształtowaniem terenu oraz uwzględnieniem aktualnych warunków panujących w powietrzu - zajętości struktur przestrzeni powietrznej, ograniczeń operacyjnych i pogody. Wykreowana misja dla przede wszystkim przestrzeni kontrolowanej jest analizowana przez system, aby na poziomie przed-taktycznym wydać zdigitalizowane zgody na wskazane loty BSP. Proces ten odbywa się w pełni elektronicznie w czasie rzeczywistym, wykrywając potencjalne konflikty w przestrzeni powietrznej na poziomie strategicznym oraz usprawniając planowanie, weryfikację i akceptację misji BSP. Najważniejszym elementem systemu PansaUTM jest interfejs kontroli ruchu lotniczego i wsparcie dla zapewniania bezpiecznych służb żeglugi powietrznej.

System PansaUTM obejmuje również możliwość e-identyfikacji i lokalizacji drona w czasie rzeczywistym, jeśli dysponuje on którąś z wybranych metod trackingu, dynamiczny geo-fencing umożliwiający nakazanie lądowania wybranym operatorom BSP, a także bezpośrednią, dwukierunkową, niewerbalną komunikację na linii służby ruchu lotniczego - operator BSP poprzez tak zwany CDDLC (ang. Controller-Drone Data Link Communication), przyczyniając się do dekonfliktacji na poziomie taktycznym. System PansaUTM zmniejsza obciążenie służb ruchu lotniczego, jednocześnie przygotowując do spodziewanego wzrostu liczby operacji BSP w przyszłości. System został zaprojektowany w celu zapewnienia obecnego poziomu bezpieczeństwa innym użytkownikom przestrzeni powietrznej.

 

PansaUTM to unikalny system, który przystosowany jest do obsługi przed podmiot zarządzający przestrzenią powietrzną odpowiedzialny za wolumeny kontrolowanej przestrzeni powietrznej. Modułowa architektura systemu PansaUTM pozwala na jego pełne lub częściowe wdrożenie, zgodnie z aktualnymi i przyszłymi wymaganiami i potrzebami użytkowników, a także na dostosowanie ze względu na język oraz zmieniające się regulacje (np. różne prawo krajowe czy wspólne przepisy europejskie i wspierające je usługi U-space U1-U4). Jednocześnie system PansaUTM jest zgodny z istniejącymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (np. RODO) oraz kompatybilny z istniejącymi rozwiązaniami ATM (ang. Air Traffic Management) wykorzystywanymi przez cywilne i wojskowe podmioty zarządzające przestrzenią powietrzną i załogowym ruchem lotniczym. W ramach PAŻP system PansaUTM zintegrowany jest z systemem PANDORA do wyświetlania informacji lotniczych i systemem CAT do zarządzania strukturami przestrzeni powietrznej w czasie rzeczywistym. System PansaUTM umożliwia także integrację z innymi usługodawcami U-space, np. lokalnych systemów DTM (ang. Drone Traffic Management) poprzez otwarte interfejsy API.

Od marca do maja 2020 roku PAŻP wdrożyła operacyjnie system PansaUTM w strefach kontrolowanych lotnisk w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Modlinie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu (CTR EPBY, CTR EPPO, CTR EPMO, CTR EPGD, CTR EPLB, CTR EPKT, CTR EPSC, CTR EPWR) i sektorach FIS Gdańsk oraz FIS Poznań. System PansaUTM pomyślnie przeszedł proces akredytacji prowadzony przez PAŻP i nadzorowany przez polski Urząd Lotnictwa Cywilnego. Planowane są dodatkowe lokalizacje (kolejne lotniskowe wieże kontroli i sektory FIS). Zakończenie całego procesu implementacji planowane jest na drugi kwartał 2020 roku.

ekran PansaUTMPansaUTM to unikalny na świecie system koordynacji lotów BSP oraz cyfrowego zarządzania wnioskami i zgodami na loty w przestrzeni powietrznej, który został zaprojektowany tak, aby odpowiadał zmieniającym sie potrzebom podmiotów zarządzających przestrzenią powietrzną oraz wymaganiom technologicznym na rynku związanym z lotnictwem bezzałogowym. Myślę, że pozwala on w bezpieczny sposób zaangażować agencje żeglugi powietrznej (ang. Air Navigation Services Providers – ANSP) w digitalizację i automatyzację procesów a swoją architekturą sprawia, że jest on sercem dla organizacji i dynamicznego rozwoju ekosystemu U-space.

Filip Sosin, Kierownik Programu U-space, 15-letnie doświadczenie pracy w PAŻP

Szczegółowe informacje nt. systemu PansaUTM można uzyskać na stronach pansa.pl/pansautm i pansa.pl/u-space

W celu uzyskania informacji operacyjnych prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Operacjami BSP: drony@pansa.pl.
W celu uzyskania informacji biznesowej prosimy o kontakt z Działem Rozwoju Biznesu: business@pansa.pl.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast
Odczyt tekstu - zaznacz tekst lewym klawiszem i wciśnij ikonę odtwarzaj