Dane lotu
Współrzędne (WGS-84)
Przejdź w miejsce lotu i kliknij przycisk "Wyświetl moją lokalizację" znajdujący się na mapie, aby automatycznie załączyć swoją lokalizację do formularza. W każdym momencie możesz skorygować swoją pozycję zaznaczając ją manualnie na mapie klikając w punkt, w którym uważasz, że się znajdujesz. Przekazane zostaną wtedy dane z zaznaczonego markera na mapie.
Dokładność geolokalizacji w metrach jest wyświetlona pod mapą.
KLAUZULA INFORMACYJNA
- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów i usług IT z którymi współpracuje PAŻP, Urzędowi Lotnictwa Cywilnego oraz upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek np. policja. W zakresie wynikającym z RODO i z ograniczeniami w nim wskazanymi posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się przy ulicy Stawki 2 w Warszawie. Więcej informacji dostępnych pod adresem www.uodo.gov.pl. -
- Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w tym profilowania.
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne i wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Wykonanie lotu bezzałogowym statkiem powierzymy bez poinformowania o tym PAŻP jest niezgodne z prawem.