Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Zasady zgłaszania wypuszczenia balonów wypełnianych helem w przestrzeni wykorzystywanej do żeglugi powietrznej

Poniższe informacje dotyczą sposobu uzyskiwania zgody wyłącznie w zakresie związanym z bezpieczeństwem lotnictwa. Przed rozpoczęciem pokazu należy upewnić się, że nie są wymagane dodatkowe zezwolenia od innych instytucji.

Formularz zgłoszeniowy dotyczący wypuszczenia balonów z helem / lampionów / balonów z diodami LED należy wysłać do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej tylko, gdy miejsce wypuszczenia znajduje się w pobliżu czynnego lotniska cywilnego lub wojskowego, zgodnie z zamieszczoną na tej stronie mapą. Jeżeli lokalizacja, w której ma nastąpić wypuszczenie balonów lub lampionów znajduje się poza strefami zaznaczonymi na mapie – nie należy wysyłać formularza zgłoszeniowego, ponieważ zgoda PAŻP nie jest wymagana. Formularze dotyczące lokalizacji poza strefami wskazanymi na mapie nie będą rozpatrywane.

Wysyłając zgłoszenie dotyczące lokalizacji oznaczonych na powyższej mapie należy pamiętać, że każde z nich rozpatrywane jest przez PAŻP indywidualnie, zaś na decyzję mają wpływ wszystkie dane zawarte w formularzu (poza współrzędnymi geograficznymi także: godzina i data wypuszczenia, ilość, średnica i inne dane zawarte w zgłoszeniu), dlatego warto wypełnić wszystkie pola formularza. Na tej podstawie dokonywana jest ocena wpływu na ruch lotniczy i podejmowana decyzja o:

  • Udzieleniu zgody bezwarunkowej – balony można wypuścić w ustalonym terminie, miejscu i liczbie bez potrzeby podejmowania innych działań. Przed wypuszczeniem należy jednak rozejrzeć się, czy w pobliżu nie odbywa się żadna działalność lotnicza, dla której balony mogą stanowić utrudnienie.
  • Udzieleniu zgody warunkowej – wymagającej kontaktu telefonicznego ze wskazaną w odpowiedzi służbą ruchu lotniczego na 15 minut przed realizacją. Organ, do którego wykonany będzie telefon ma prawo wyrazić zgodę na realizację o zaplanowanej godzinie, ale może także wymagać opóźnienia realizacji lub jej całkowicie zabronić, jednakże będzie miało to miejsce TYLKO w przypadku uzasadnionym bieżącą sytuacją operacyjną lub meteorologiczną. W praktyce całkowita odmowa wypuszczenia balonów zdarza się bardzo rzadko, należy raczej spodziewać się możliwości opóźnienia przedsięwzięcia.
  • Braku zgody – jeżeli realizacja przedsięwzięcia może realnie zagrozić ruchowi lotniczemu odbywającemu się w pobliżu. Warto pamiętać, że bezpieczeństwo lotnictwa leży we wspólnym interesie nie tylko pasażerów i załóg, ale również osoby odpowiedzialnej za wypuszczenie balonów.

Formularze rozpatrywane są w kolejności realizacji imprez. W sezonie letnim czas oczekiwania na odpowiedź może się wydłużyć z uwagi na ilość zgłoszeń, jednak na wszystkie staramy się odpowiedzieć w tygodniu poprzedzającym Państwa imprezę. Odpowiedź wysyłana jest na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Najlepszy czas na wysłanie zgłoszenia to od 14 do 7 dni przed planowaną realizacją.