Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Kwestionariusze

Mając na celu poprawę przejrzystości oraz dostępności do polskiej przestrzeni powietrznej, jak również chcąc sprostać oczekiwaniom wszystkich użytkowników przestrzeni, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zwraca się do środowiska lotniczego o wypełnienie załączonego kwestionariusza dotyczącego istniejących struktur przestrzeni powietrznej oraz procedur służb zarządzania przestrzenią powietrzną.

W związku z powyższym proszę o przesyłanie wypełnionych formularzy w wersji cyfrowej na adres asm1@pansa.pl bądź w wersji papierowej na numer Ośrodka Planowania Strategicznego PAŻP numer fax. +48 22 574-57-29.

Powyższy formularz stanowić będzie cześć – szeroko rozumianych – konsultacji PAŻP z użytkownikami przestrzeni powietrznej. Dziękuję za poświęcony czas oraz wkład w przyszły kształt polskiej przestrzeni powietrznej.
Z lotniczymi pozdrowieniami

IDNazwa dokumentuPobierz DOCPobierz PDF
1KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGODOCPDF
2KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY PRIORYTETÓW ZWIĄZANYCH Z TYMCZASOWYM PRZYDZIELANIEM PRZESTRZENI POWIETRZNEJDOCPDF