Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Publikacje Lotnicze

Jednym z organów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest Służba Informacji Lotniczej (ang. Aeronautical Information Service – AIS). AIS Polska jest odpowiedzialna za dostarczanie danych i informacji lotniczych niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa, regularności i efektywności żeglugi powietrznej w FIR Warszawa. W tym celu AIS Polska przygotowuje produkty informacji lotniczej, do których należą:

 • Zbiór Informacji Lotniczych (AIP), włącznie ze Zmianami i Suplementami do AIP,
 • Biuletyn Informacji Lotniczej (AIC),
 • Mapy Lotnicze,
 • Depesze NOTAM, oraz
 • Cyfrowe zbiory danych.
publikacje-lotnicze
Za pośrednictwem formularza zamówień PAŻP oferuje:

AIP POLSKA, AIP VFR POLSKA i MIL AIP POLSKA

AIP Polska jest opracowywany zgodnie ze standardami i zalecanymi praktykami (SARPs) zawartymi w Załączniku 15 ICAO do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym – Służby informacji lotniczej. Publikacja ta zawiera informacje o przepisach wykonywania lotów, strukturze przestrzeni powietrznej oraz lotniskach w FIR Warszawa. Zmiany do AIP Polska są wydawane zgodnie z potrzebami w terminach zgodnych z terminami cyklu AIRAC.

AIP VFR to informacje o przepisach i zasadach wykonywania lotów VFR w FIR Warszawa, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury z Rozporządzenia w sprawie służby informacji lotniczej. Do AIP VFR wydawane są oddzielne Zmiany i Suplementy. Wszystkie zmiany i aktualizacje wprowadzane są zgodnie z cyklem AIRAC. 

MIL AIP publikowany jest przez PAŻP we współpracy z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego SZ RP. Oddział Informacji i Procedur Lotniczych Szefostwa SRL SZ RP jest odpowiedzialny za zbieranie i dostarczanie do PAŻP danych lotniczych w zakresie lotnisk wojskowych. MIL AIP zawiera informacje o przepisach i zasadach wykonywania lotów przez lotnictwo wojskowe. Do MIL AIP wydawane są oddzielne Zmiany i Suplementy. Wszystkie zmiany i aktualizacje wprowadzane są zgodnie z cyklem AIRAC.

MAPA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ - 1:500 000

Mapa przestrzeni powietrznej przedstawia wszystkie struktury przestrzeni powietrznej od GND do FL 660:

 • drogi lotnicze,
 • rejony kontrolowane lotnisk (TMA),
 • wojskowe rejony kontrolowane lotnisk (MTMA),
 • strefy kontrolowane lotnisk (CTR),
 • strefy ruchu lotniskowego (ATZ),
 • wojskowe strefy kontrolowane lotnisk (MCTR),
 • stałe trasy lotnictwa wojskowego (MRT),
 • strefy czasowo wydzielone (TSA),
 • strefy czasowo rezerwowane (TRA),
 • trasy dolotowe do stref (TFR),
 • strefy zakazane (P), ograniczone (R), niebezpieczne (D),

 

Wszystkie wysokości podane są w stopach.

LOTNICZĄ MAPĘ POLSKI - ICAO 1:500 000 (tzw. Mapa VFR)

Lotnicza Mapa Polski według standardów ICAO bywa nazywana mapą VFR. Komplet składa się z 6 oddzielnych arkuszy (Gdańsk, Olsztyn, Poznań, Warszawa, Wrocław, Kraków). Mapa zawiera informacje lotnicze od GND do FL 095. Kolorystyka mapy była poddana szerokim konsultacjom z użytkownikami polskiej przestrzeni powietrznej. Zgłoszone uwagi zostały uwzględnione w obecnej edycji mapy. Ponadto dla zobrazowania rzeźby terenu zastosowano cieniowanie zamiast hipsometrii, co podniosło czytelność mapy.

Mapa  zawiera:

 • rejony kontrolowane lotnisk (TMA),
 • wojskowe rejony kontrolowane lotnisk (MTMA),
 • strefy kontrolowane lotnisk (CTR),
 • strefy ruchu lotniskowego (ATZ),
 • wojskowe strefy kontrolowane lotnisk (MCTR),
 • stałe trasy lotnictwa wojskowego (MRT),
 • strefy czasowo wydzielone (TSA),
 • strefy czasowo rezerwowane (TRA),
 • trasy dolotowe do stref (TFR),
 • strefy zakazane (P), ograniczone (R), niebezpieczne (D),
 • strefy identyfikacyjne obrony powietrznej (ADIZ),
 • MEF (ang. Maximum Elevation Figure),
 • punkty dla lotów VFR,
 • punkty meldowania na granicy FIR,
 • rejony aktywności sportowo-rekreacyjnej, stosując piktogramy do oznaczenia rodzaju aktywności,
 • urządzenia radionawigacyjne.

Wszystkie wysokości podane są w stopach. Na rewersie każdego arkusza znajduje się m. in. legenda, sektory AIRMET, alfabet Morse’a, MRT i regiony nastawiania wysokościomierzy. Zależnie od przeznaczenia można nabyć mapę na papierze zwykłym lub foliowanym. Mapę można także nabyć w postaci mapy ściennej, na papierze zwykłym lub fotograficznym

BAZA DANYCH AIM

Baza danych AIM zawiera wszystkie dane lotnicze znajdujące się w bazie danych AIS oraz publikowane w AIP Polska, AIP VFR Polska i MIL AIP Polska; m. in. wszystkie przestrzenie, przeszkody, urządzenia radionawigacyjne, punkty trasowe i VFR. Dane są prezentowane w formacie XML zgodne z AIXM 4.5 (dla zainteresowanych dostępny jest format AIXM 5.1).

Praca służby AIS to nie tylko produkty. To również dni i miesiące spędzane na przygotowaniach eksportu danych do cyklicznego (AIRAC) zasilania w nie systemów wykorzystywanych przez  służby ATC (Pegasus_21, TRAFFIC, CAT). To także usługi w postaci szkoleń prowadzonych przez małą grupę wysoce doświadczonych specjalistów dla dawców danych do produktów informacji lotniczej – z ich jakości (ADQ) czy obsługi oprogramowania (PLX). W końcu spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność, bo od jakości przygotowanych produktów i świadczonych usług zależy bezpieczeństwo użytkowników przestrzeni powietrznej – Magdalena Bańkowska, Kierownik Działu Zarządzania Informacją Lotniczą, 20-letnie doświadczenie pracy w PAŻP.

Wszystkie istotne informacje w jednym miejscu i przejrzystej formie – użytkownik AIP Polska.

Szukaj...