Liczba operacji lotniczych obsłużonych przez PAŻP wczoraj:

Wczoraj: 1577

Nasza praca dziś

Data: 2021-12-07
Krajowe: 148
Loty krajowe
Przyloty: 313
Przyloty
Wyloty: 315
Odloty
Tranzyt: 687
Loty Tranzytowe
Razem: 1463
Razem

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego

Od stycznia 2018 roku w warszawskiej siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej pełni dyżur Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ang. Aeronautical Rescue Coordination Centre – ARCC). Ośrodek koordynuje i prowadzi lotnicze akcje poszukiwawczo-ratownicze na terenie Polski.

Adres:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), 02-147 Warszawa,
ul. Wieżowa 8

Telefony alarmowe ARCC (tylko w pilnych sprawach):
+48 22 574 51 90
+48 22 574 51 91
+48 885 745 190
Faks: +48 22 574 51 99
E-mail: arcc@pansa.pl
AFTN: EPWWYCYX
Dokumenty i instrukcje ARCC dostępne są TUTAJ

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast