Konsultacje zmian

Konsultacje społeczne w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Mając na uwadze potrzebę konsultacji społecznych w zakresie zmian w strukturze i dostępności do polskiej przestrzeni powietrznej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przedstawia informacje na temat prowadzonych aktualnie projektów dotyczących zmian struktur przestrzeni powietrznej lub planowanych do wdrożenia zmian procedur korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej.

Konsultacje trwające

IDPropozycja zmianTermin konsultacjiFormularz konsultacyjnyPlanowany termin
1Podział sektorowy FIS Poznań, Gdańsk, Kraków
20.10.2020wiosna 2021
2Wprowadzenie na stałe strefy lotów UAV na potrzeby szkolenia słuchaczy Akademii Wojsk Lądowych
9.11.2020wiosna 2021

Konsultacje zakończone

IDPropozycja zmianTermin KonsultacjiPodsumowanie konsultacjiPlanowany termin
1Projekt wprowadzenia strefy obowiązkowego używania transpondera (TMZ) w rejonie Warszawy
30.11.2019wiosna 2021 lub wiosna 2022
2Zabezpieczenie wybranych stref typu D strefami TSA
01.12.2019wiosna 2020
3Wprowadzenie stref TRA na potrzeby skoków spadochronowych w FIR EPWW
01.12.2019wiosna 2020
4Zmiana granic TMA Szczecin i okolicznych struktur przestrzeni powietrznej
01.12.2019wiosna 2020
5Modyfikacja granic TMA Gdańsk
01.12.2019wiosna 2020
6Zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej w strefach CTR EPGD, EPPO, EPWR, EPKK, EPKT na przestrzeń klasy D
01.12.2019wiosna 2020
7Modyfikacja granic poziomych i pionowych MTMA Łask A oraz zmiana ATZ EPPT / TRA 33
01.12.2019wiosna 2020
8Projekt reorganizacji stałych tras lotnictwa wojskowego (MRT)


Ważna informacja uzupełniająca - prosimy o zapoznanie się z nią przed wysłaniem formularza:
09.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
9Zmiana granic i/lub nazewnictwa stref TSA03 TSA04, TSA47, TRA04
09.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
10Reorganizacja przestrzeni powietrznej wokół lotnisk wojskowych w FIR EPWW – etap II (zmiana MATZ w MCTR / MTMA)
14.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
11Zmiana granic TMA EPWA i TSA 02
31.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
12Wprowadzenie stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych oraz skoków spadochronowych w FIR EPWW (EPWS, EPWC, EPMR, EPKB, EPMY, EPLR)
31.01.2019
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
13Projekt wprowadzenia stref TRA 165 i TRA 166 w rejonie Gliwic i Dąbrowy Górniczej
22.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
14Wprowadzenie ATZ Kąkolewo (EPPG)
31.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
15Projekt modyfikacji istniejących i wprowadzenia nowych stref obowiązkowej łączności (RMZ) w FIR EPWW
31.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
16Modyfikacje granic TRA 10
14.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
17Zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej w strefie CTR EPRZ i TMA Rzeszów do FL95 na przestrzeń klasy D
14.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
18Projekt wprowadzenia stref TRA 163 i TRA 164 w rejonie Żor i Pszczyny
30.11.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
19Wprowadzenie ATZ EPBY
9.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
20Projekt zmiany klasyfikacji przestrzeni powietrznej z "C" na "D" w TMA Łódź do wysokości 5500ft AMSL
9.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
21Modyfikacja granic TMA Poznań North oraz TMA Zielona Góra
30.11.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
22Projekt wprowadzenia strefy TRA160 w rejonie Gorzowa Wlkp.
13.05.2018
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opinialato 2018
23Projekt wprowadzenia strefy TRA321 w rejonie Dęblina
18.04.2018
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniaPlanowany termin wprowadzenia zmiany: 19.07.2018
24Projekt modyfikacji granic poziomych segmentu A TMA Rzeszów oraz zmiany w trasach i punktach VFR
17.01.2018
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniaPlanowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
25Reorganizacja przestrzeni powietrznej wokół niektórych lotnisk wojskowych w FIR EPWW (Zmiana MATZ na MCTR/MTMA)
17.12.2017
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
26Projekt wprowadzenia stałej strefy TRA na potrzeby lotów BVLOS w rejonie Okuniewa k. Warszawy
26.12.2017
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
27Projekt wprowadzenia stref czasowo rezerwowanych TRA 154, TRA 155
3.12.2017
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniaPlanowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
28Projekt wprowadzenia strefy TRA na potrzeby realizacji szkoleń lotniczych w Nowym Mieście nad Pilicą
17.12.2017
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
29Zmiana granic poziomych ATZ EPPT oraz TRA 33
20.12.2017
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
30Modyfikacja granic poziomych CTR EPKK
19.11.2017
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
31Reorganizacja strefy TSA 02
14.12.2017
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
32Zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej w CTR: EPGD, EPKK, EPKT, EPPO, EPRZ, EPWR, EPSC
3.12.2017
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniaPlanowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
33Wprowadzenie/modyfikacja struktur przestrzeni powietrznej w okolicach lotnisk EPBA, EPZR, EPNT, EPNL, EPKR i lądowiska Bezmiechowa dla zabezpieczenia lotów falowych
26.11.2017
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniaPlanowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
34Projekt wprowadzenia stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych oraz skoków spadochronowych w FIR EPWW
19.11.2017
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
35Projekt modyfikacji granic poziomych segmentu TMA Poznań North A, ATZ EPPK, TSA 08
19.11.2017
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniaPlanowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
36Podwyższenie ATZ EPRA do 5500ft AMSL
19.11.2017
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniaPlanowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
37Projekt reorganizacji stałych tras lotnictwa wojskowego (MRT)
31.10.2017
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniaPlanowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
38Projekt wprowadzenia stref obowiązkowej łączności wokół lotnisk EPBY / EPLB / EPLL / EPSC / EPZG / EPSY
5.10.2017
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 18.01.2018
39Projekt wprowadzenia trasy MRT dla lotniska Łęczyca (EPLY)
7.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
40Projekt wprowadzenia stref czasowo rezerwowanych (TRA) na loty bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych w warunkach BVLOS
7.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
41Projekt korekty granic poziomych TMA Warszawa w związku z optymalizacją dolotów do lotniska Warszawa/Modlin
06.12.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
42Projekt modyfikacji granic TMA EPRZ
12.12.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
43Wprowadzenie strefy tymczasowo wydzielonej w okolicach Białej Podlaskiej, Dęblina, Lublina, Siedlec dla zabezpieczenia lotów wojskowych na wysokim pułapie lotu
04.12.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
44Projekt reorganizacji struktur przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Lublin
25.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
45Projekt zmian strefy TRA 03 na potrzeby szybowcowych lotów chmurowych
25.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
46Projekt modyfikacji granic poziomych CTR EPKK i CTR EPKT
20.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
47Wprowadzenie strefy tymczasowo rezerwowanej w okolicach Stalowej Woli
17.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
48Projekt reorganizacji struktur przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Olsztyn - Mazury
15.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
49Wprowadzenie strefy tymczasowo rezerwowanej w okolicach Zielonej Góry
14.11.2016
Konsultacje zakończone
Projekt anulowanyProjekt anulowany
50Projekt wprowadzenia strefy TRA dla Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej
7.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
51Projekt zmiany granic pionowych strefy TRA 63
7.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
52Projekt zmiany granic poziomych stref TRA 100 - TRA 130
7.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
53Projekt wprowadzenia strefy TRA 151 dedykowanej lotom RPA wykonywanym poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS)
14.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
54Projekt zmiany granic poziomych stref ATZ EPKE oraz TRA62
7.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
55Projekt reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie TMA Poznań.
20.12.2015
Konsultacje zakończone
Termin zmieniony - IV kw. 2016.
56Projekt zmiany granic ATZ Olsztyn/Dajtki oraz TRA 13.
01.07.2015
Konsultacje zakończone
projekt zawieszony.
57Projekt reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie EPDE (TSA04, MATZ EPDE).
20.12.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
58Projekt korekty granic istniejących ATZ, wprowadzenia stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych oraz skoków spadochronowych w rejonie FIR EPWW.
07.12.2015 Konsultacje zakończonePlanowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
59Projekt wprowadzenia stref TRA dla lotów bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) w przestrzeni niekontrolowanej - SG
07.12.2015 Konsultacje zakończonePlanowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
60Projekt zmiany granic CTR i TMA Łódź
16.11.2015 Konsultacje zakończonePlanowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
61Projekt wprowadzenia stref TRA dedykowanych lotom RPA BVLOS
16.11.2015 Konsultacje zakończonePlanowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
62Projekt zmiany granic ATZ EPSY lotniska Olsztyn - Mazury
10.08.2015 Konsultacje zakończoneTermin wprowadzenia zmiany: 10.12.2015
63Ankieta - Możliwość zmiany czasu dostępności strefy TSA06 w zakresie dolnych wysokości.
31.07.2015 Konsultacje zakończonePlanowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
64Projekt wprowadzenia CTR/TMA dla lotniska Szymany.
15.07.2015 Konsultacje zakończonePlanowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
65Projekt reorganizacji sieci tras MRT
11.10.2015
Konsultacje zakończone

Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
66Projekt zmiany granic MATZ Łask
14.08.2015
Konsultacje zakończone

Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
67Projekt zmiany zapisów w AIP Polska dotyczący planowania trasy lotu.
14.01.2015 Konsultacje zakończoneTermin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
68Projekt reorganizacji przestrzeni w rejonie lotniska EPMB.
19.12.2014 Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
69Projekt zmiany granic poziomych sektorów FIS Warszawa i Olsztyn.
19.12.2014 Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
70Projekt wprowadzenia stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych prowadzonych z lotnisk EPCD oraz EPKZ.
19.12.2014 Konsultacje zakończoneTermin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
71Projekt utworzenia CTR i TMA Radom.
09.06.2014 Konsultacje zakończoneTermin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
72Projekt zmiany granic TMA Poznań South.
16.06.2014 Konsultacje zakończoneTermin wprowadzenia zmiany: 13.11.2014
73Projekt zmiany granic CTR/TMA Łódź.
17.12.2013 Konsultacje zakończoneTermin wprowadzenia zmiany: 05.02.2015
74Projekt zmiany granic pionowych TRA 61.
20.10.2013 Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
75Projekt zmiany granic TRA 64.
20.10.2013 Konsultacje zakończonePlanowany termin wprowadzenia zmiany: termin przesunięty na IV kw. 2015
76Projekt zmiany granic MATZ Powidz.
10.10.2013 Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
77Projekt zmiany granic GDAŃSK/LECH WAŁĘSA CTR.
08.07.2013 Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
78Projekt zmiany klasy przestrzeni z "C" na "D" w CTR Bydgoszcz, Łódź i Szczecin.
16.08.2013 Konsultacje zakończoneTermin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
79Określenie standardów dotyczących publikowania informacji lotniczych o pokazach pirotechnicznych, wypuszczeniach lampionów oraz balonów w FIR Warszawa.
28.02.2013 Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 24.06.2013
80Projekt zmiany granic CTR/ATZ Warszawa/Modlin oraz wprowadzenia dodatkowego segmentu TMA Warszawa.
13.02.2013 Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 31.05.2013
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast
Odczyt tekstu - zaznacz tekst lewym klawiszem i wciśnij ikonę odtwarzaj