Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Konsultacje społeczne w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Mając na uwadze potrzebę konsultacji społecznych w zakresie zmian w strukturze i dostępności do polskiej przestrzeni powietrznej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przedstawia informacje na temat prowadzonych aktualnie projektów dotyczących zmian struktur przestrzeni powietrznej lub planowanych do wdrożenia zmian procedur korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej.

Konsultacje trwające

Termin KonsultacjiFormularz konsultacyjnyPlanowany termin

Konsultacje zakończone

Propozycja zmianTermin KonsultacjiPodsumowanie konsultacjiPlanowany termin
Nowe punkty oraz procedury VFR dla lotniska EPSY
14.01.2024wiosna 2024

Publikacja/modyfikacja stref TRA na potrzeby działalności Aeroklubów Krakowskiego i Dolnośląskiego oraz Akademickiego Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej Górnej

27.12.2023wiosna 2024

MODYFIKACJA GRANIC STREF RUCHU LOTNISKOWEGO (ATZ) DLA LOTNISK EPGL (GLIWICE). EPPG (KĄKOLEWO), EPPT (PIOTRKÓW TRYBUNALSKI).

02.01.2023wiosna 2024
Reorganizacja punktów i tras VFR w strefie kontrolowanej lotniska Lublin
01.10.2023

wiosna 2024

Wdrożenie procedur odlotów wielokierunkowych dla lotniska Warszawa/Modlin (EPMO)

19.04.2023

"/

13.07.2023

Projekt wprowadzenia strefy TMZ (Transponder Mandatory Zone) oraz rejonu obowiązkowego składania planu lotu (FPL) w granicach poziomych tożsamych z RMZ Warszawa

11.07.2023

"/

kwiecień 2024

Wprowadzenie stref obowiązkowej łączności radiowej (RMZ) i stref obowiązkowego używania transpondera (TMZ) oraz obszarów obowiązkowego składania FPL dla przestrzeni powietrznej tożsamej z CTR i TMA poza czasem zapewniania służby ATC

12.01.2023"/marzec 2023
Zmiana granic poziomych strefy TRA25 (Wólka Radzymińska)
05.12.2022"/kwiecień 2023
Podniesienie górnej granicy ATZ EPSY z 3500ft AMSL do 5500ft AMSL
05.12.2022"/

kwiecień 2023

Wprowadzenie stref TRA w celu zabezpieczenia lotów UAV dla Wojsk Obrony Terytorialnej oraz reorganizacja stref TRA dla użytkowników cywilnych i wojskowych w FIR EPWW

31.10.2022"/kwiecień 2023
Zmiana granic CTR/MCTR EPRA, TMA/MTMA EPRA, TMA EPWA, TRA05, TSA05
30.09.2022"/

23.03.2022

Modyfikacje sieci punktów i tras VFR w rejonie lotniska Babice (EPBC)
22.11.2021

kwiecień 2022

Projekt reorganizacji tras lotnictwa wojskowego (MRT)
02.12.2021

kwiecień 2022

Wprowadzenie stref TRA w celu zabezpieczenia skoków spadochronowych i szkolnych lotów akrobacyjnych w FIR EPWW
02.12.2021"/

kwiecień 2022

Wprowadzenie stref TRA w celu zabezpieczenia lotów UAV (bezzałogowych statków powietrznych) dla Wojsk Obrony Terytorialnej w FIR EPWW
02.12.2021"/

kwiecień 2022

Podniesienie górnej granicy CTR EPGD i dolnej granicy TMA Gdańsk A do 2000ft AMSL
31.08.2021wiosna 2022
Reorganizacja punktów i procedur VFR dla lotniska Poznań Ławica (EPPO) oraz zmiana granic CTR EPPO
01.06.2021wiosna 2022
Modyfikacja granic TMA Poznań, MTMA Powidz, TSA 08, TSA 28 i UTMA Gdańsk
14.01.2021wiosna 2021
Podział sektorowy FIS Poznań, Gdańsk, Kraków
20.10.2020wiosna 2021
Wprowadzenie na stałe strefy lotów UAV na potrzeby szkolenia słuchaczy Akademii Wojsk Lądowych
09.11.2020wiosna 2021
Projekt wprowadzenia strefy obowiązkowego używania transpondera (TMZ) w rejonie Warszawy
30.11.2019wiosna 2021 lub wiosna 2022
Zabezpieczenie wybranych stref typu D strefami TSA
01.12.2019Projekt anulowanyProjekt anulowany
Wprowadzenie stref TRA na potrzeby skoków spadochronowych w FIR EPWW
01.12.2019Projekt anulowanyProjekt anulowany
Zmiana granic TMA Szczecin i okolicznych struktur przestrzeni powietrznej
01.12.2019Nie wpłynęła żadna opiniawiosna 2020
Modyfikacja granic TMA Gdańsk
01.12.2019Nie wpłynęła żadna opiniawiosna 2020
Zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej w strefach CTR EPGD, EPPO, EPWR, EPKK, EPKT na przestrzeń klasy D
14.01.2021wiosna 2021
Modyfikacja granic poziomych i pionowych MTMA Łask A oraz zmiana ATZ EPPT / TRA 33
01.12.2019wiosna 2020
Projekt reorganizacji stałych tras lotnictwa wojskowego (MRT)


Ważna informacja uzupełniająca - prosimy o zapoznanie się z nią przed wysłaniem formularza:
09.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
Zmiana granic i/lub nazewnictwa stref TSA03 TSA04, TSA47, TRA04
09.12.2018
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniawiosna 2019
Reorganizacja przestrzeni powietrznej wokół lotnisk wojskowych w FIR EPWW – etap II (zmiana MATZ w MCTR / MTMA)
14.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
Zmiana granic TMA EPWA i TSA 02
31.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
Wprowadzenie stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych oraz skoków spadochronowych w FIR EPWW (EPWS, EPWC, EPMR, EPKB, EPMY, EPLR)
31.01.2019
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniawiosna 2019
Projekt wprowadzenia stref TRA 165 i TRA 166 w rejonie Gliwic i Dąbrowy Górniczej
22.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
Wprowadzenie ATZ Kąkolewo (EPPG)
31.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
Projekt modyfikacji istniejących i wprowadzenia nowych stref obowiązkowej łączności (RMZ) w FIR EPWW
31.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
Modyfikacje granic TRA 10
14.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
Zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej w strefie CTR EPRZ i TMA Rzeszów do FL95 na przestrzeń klasy D
14.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
Projekt wprowadzenia stref TRA 163 i TRA 164 w rejonie Żor i Pszczyny
30.11.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
Wprowadzenie ATZ EPBY
9.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
Projekt zmiany klasyfikacji przestrzeni powietrznej z "C" na "D" w TMA Łódź do wysokości 5500ft AMSL
9.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
Modyfikacja granic TMA Poznań North oraz TMA Zielona Góra
30.11.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
Projekt wprowadzenia strefy TRA160 w rejonie Gorzowa Wlkp.
13.05.2018
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opinialato 2018
Projekt wprowadzenia strefy TRA321 w rejonie Dęblina
18.04.2018
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniaPlanowany termin wprowadzenia zmiany: 19.07.2018
Projekt modyfikacji granic poziomych segmentu A TMA Rzeszów oraz zmiany w trasach i punktach VFR
17.01.2018
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniaPlanowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Reorganizacja przestrzeni powietrznej wokół niektórych lotnisk wojskowych w FIR EPWW (Zmiana MATZ na MCTR/MTMA)
17.12.2017
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Projekt wprowadzenia stałej strefy TRA na potrzeby lotów BVLOS w rejonie Okuniewa k. Warszawy
26.12.2017
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Projekt wprowadzenia stref czasowo rezerwowanych TRA 154, TRA 155
3.12.2017
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniaPlanowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Projekt wprowadzenia strefy TRA na potrzeby realizacji szkoleń lotniczych w Nowym Mieście nad Pilicą
17.12.2017
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Zmiana granic poziomych ATZ EPPT oraz TRA 33
20.12.2017
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Modyfikacja granic poziomych CTR EPKK
19.11.2017
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Reorganizacja strefy TSA 02
14.12.2017
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej w CTR: EPGD, EPKK, EPKT, EPPO, EPRZ, EPWR, EPSC
3.12.2017
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniaPlanowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Wprowadzenie/modyfikacja struktur przestrzeni powietrznej w okolicach lotnisk EPBA, EPZR, EPNT, EPNL, EPKR i lądowiska Bezmiechowa dla zabezpieczenia lotów falowych
26.11.2017
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniaPlanowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Projekt wprowadzenia stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych oraz skoków spadochronowych w FIR EPWW
19.11.2017
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Projekt modyfikacji granic poziomych segmentu TMA Poznań North A, ATZ EPPK, TSA 08
19.11.2017
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniaPlanowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Podwyższenie ATZ EPRA do 5500ft AMSL
19.11.2017
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniaPlanowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Projekt reorganizacji stałych tras lotnictwa wojskowego (MRT)
31.10.2017
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniaPlanowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Projekt wprowadzenia stref obowiązkowej łączności wokół lotnisk EPBY / EPLB / EPLL / EPSC / EPZG / EPSY
5.10.2017
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 18.01.2018
Projekt wprowadzenia trasy MRT dla lotniska Łęczyca (EPLY)
7.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Projekt wprowadzenia stref czasowo rezerwowanych (TRA) na loty bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych w warunkach BVLOS
7.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Projekt korekty granic poziomych TMA Warszawa w związku z optymalizacją dolotów do lotniska Warszawa/Modlin
06.12.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Projekt modyfikacji granic TMA EPRZ
12.12.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
Wprowadzenie strefy tymczasowo wydzielonej w okolicach Białej Podlaskiej, Dęblina, Lublina, Siedlec dla zabezpieczenia lotów wojskowych na wysokim pułapie lotu
04.12.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
Projekt reorganizacji struktur przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Lublin
25.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
Projekt zmian strefy TRA 03 na potrzeby szybowcowych lotów chmurowych
25.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
Projekt modyfikacji granic poziomych CTR EPKK i CTR EPKT
20.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
Wprowadzenie strefy tymczasowo rezerwowanej w okolicach Stalowej Woli
17.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
Projekt reorganizacji struktur przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Olsztyn - Mazury
15.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
Wprowadzenie strefy tymczasowo rezerwowanej w okolicach Zielonej Góry
14.11.2016
Konsultacje zakończone
Projekt anulowanyProjekt anulowany
Projekt wprowadzenia strefy TRA dla Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej
7.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
Projekt zmiany granic pionowych strefy TRA 63
7.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
Projekt zmiany granic poziomych stref TRA 100 - TRA 130
7.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
Projekt wprowadzenia strefy TRA 151 dedykowanej lotom RPA wykonywanym poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS)
14.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
Projekt zmiany granic poziomych stref ATZ EPKE oraz TRA62
7.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
Projekt reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie TMA Poznań.
20.12.2015
Konsultacje zakończone
Termin zmieniony - IV kw. 2016.
Projekt zmiany granic ATZ Olsztyn/Dajtki oraz TRA 13.
01.07.2015
Konsultacje zakończone
projekt zawieszony.
Projekt reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie EPDE (TSA04, MATZ EPDE).
20.12.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
Projekt korekty granic istniejących ATZ, wprowadzenia stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych oraz skoków spadochronowych w rejonie FIR EPWW.
07.12.2015 Konsultacje zakończonePlanowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
Projekt wprowadzenia stref TRA dla lotów bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) w przestrzeni niekontrolowanej - SG
07.12.2015 Konsultacje zakończonePlanowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
Projekt zmiany granic CTR i TMA Łódź
16.11.2015 Konsultacje zakończonePlanowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
Projekt wprowadzenia stref TRA dedykowanych lotom RPA BVLOS
16.11.2015 Konsultacje zakończonePlanowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
Projekt zmiany granic ATZ EPSY lotniska Olsztyn - Mazury
10.08.2015 Konsultacje zakończoneTermin wprowadzenia zmiany: 10.12.2015
Ankieta - Możliwość zmiany czasu dostępności strefy TSA06 w zakresie dolnych wysokości.
31.07.2015 Konsultacje zakończonePlanowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
Projekt wprowadzenia CTR/TMA dla lotniska Szymany.
15.07.2015 Konsultacje zakończonePlanowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
Projekt reorganizacji sieci tras MRT
11.10.2015
Konsultacje zakończone

Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
Projekt zmiany granic MATZ Łask
14.08.2015
Konsultacje zakończone

Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
Projekt zmiany zapisów w AIP Polska dotyczący planowania trasy lotu.
14.01.2015 Konsultacje zakończoneTermin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
Projekt reorganizacji przestrzeni w rejonie lotniska EPMB.
19.12.2014 Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
Projekt zmiany granic poziomych sektorów FIS Warszawa i Olsztyn.
19.12.2014 Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
Projekt wprowadzenia stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych prowadzonych z lotnisk EPCD oraz EPKZ.
19.12.2014 Konsultacje zakończoneTermin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
Projekt utworzenia CTR i TMA Radom.
09.06.2014 Konsultacje zakończoneTermin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
Projekt zmiany granic TMA Poznań South.
16.06.2014 Konsultacje zakończoneTermin wprowadzenia zmiany: 13.11.2014
Projekt zmiany granic CTR/TMA Łódź.
17.12.2013 Konsultacje zakończoneTermin wprowadzenia zmiany: 05.02.2015
Projekt zmiany granic pionowych TRA 61.
20.10.2013 Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
Projekt zmiany granic TRA 64.
20.10.2013 Konsultacje zakończonePlanowany termin wprowadzenia zmiany: termin przesunięty na IV kw. 2015
Projekt zmiany granic MATZ Powidz.
10.10.2013 Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
Projekt zmiany granic GDAŃSK/LECH WAŁĘSA CTR.
08.07.2013 Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
Projekt zmiany klasy przestrzeni z "C" na "D" w CTR Bydgoszcz, Łódź i Szczecin.
16.08.2013 Konsultacje zakończoneTermin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
Określenie standardów dotyczących publikowania informacji lotniczych o pokazach pirotechnicznych, wypuszczeniach lampionów oraz balonów w FIR Warszawa.
28.02.2013 Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 24.06.2013
Projekt zmiany granic CTR/ATZ Warszawa/Modlin oraz wprowadzenia dodatkowego segmentu TMA Warszawa.
13.02.2013
Konsultacje zakończone


Termin wprowadzenia zmiany: 31.05.2013

Szukaj...