Konsultacje zmian

Informacje na temat pracy w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

IDPropozycja zmianTermin konsultacjiFormularz konsultacyjnyPlanowany termin
1Projekt wprowadzenia strefy obowiązkowego używania transpondera (TMZ) w rejonie Warszawy
30.11.2019wiosna 2021 lub wiosna 2022
2Zabezpieczenie wybranych stref typu D strefami TSA
01.12.2019wiosna 2020
3Wprowadzenie stref TRA na potrzeby skoków spadochronowych w FIR EPWW
01.12.2019wiosna 2020
4Zmiana granic TMA Szczecin i okolicznych struktur przestrzeni powietrznej
01.12.2019wiosna 2020
5Modyfikacja granic TMA Gdańsk
01.12.2019wiosna 2020
6Zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej w strefach CTR EPGD, EPPO, EPWR, EPKK, EPKT na przestrzeń klasy D
01.12.2019wiosna 2020
7Modyfikacja granic poziomych i pionowych MTMA Łask A oraz zmiana ATZ EPPT / TRA 33
01.12.2019wiosna 2020
IDPropozycja zmianTermin KonsultacjiFormularz konsultacyjnyPlanowany termin
1Projekt reorganizacji stałych tras lotnictwa wojskowego (MRT)


Ważna informacja uzupełniająca - prosimy o zapoznanie się z nią przed wysłaniem formularza:
09.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
3Zmiana granic i/lub nazewnictwa stref TSA03 TSA04, TSA47, TRA04
09.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
4Reorganizacja przestrzeni powietrznej wokół lotnisk wojskowych w FIR EPWW – etap II (zmiana MATZ w MCTR / MTMA)
14.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
5Zmiana granic TMA EPWA i TSA 02
31.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
6Wprowadzenie stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych oraz skoków spadochronowych w FIR EPWW (EPWS, EPWC, EPMR, EPKB, EPMY, EPLR)
31.01.2019
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
7Projekt wprowadzenia stref TRA 165 i TRA 166 w rejonie Gliwic i Dąbrowy Górniczej
22.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
8Wprowadzenie ATZ Kąkolewo (EPPG)
31.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
9Projekt modyfikacji istniejących i wprowadzenia nowych stref obowiązkowej łączności (RMZ) w FIR EPWW
31.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
10Modyfikacje granic TRA 10
14.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
11Zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej w strefie CTR EPRZ i TMA Rzeszów do FL95 na przestrzeń klasy D
14.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
12Projekt wprowadzenia stref TRA 163 i TRA 164 w rejonie Żor i Pszczyny
30.11.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
13Wprowadzenie ATZ EPBY
9.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
14Projekt zmiany klasyfikacji przestrzeni powietrznej z "C" na "D" w TMA Łódź do wysokości 5500ft AMSL
9.12.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
15Modyfikacja granic TMA Poznań North oraz TMA Zielona Góra
30.11.2018
Konsultacje zakończone
wiosna 2019
16Projekt wprowadzenia strefy TRA160 w rejonie Gorzowa Wlkp.
13.05.2018
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opinialato 2018
17Projekt wprowadzenia strefy TRA321 w rejonie Dęblina
18.04.2018
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniaPlanowany termin wprowadzenia zmiany: 19.07.2018
18Projekt modyfikacji granic poziomych segmentu A TMA Rzeszów oraz zmiany w trasach i punktach VFR
17.01.2018
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniaPlanowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
19Reorganizacja przestrzeni powietrznej wokół niektórych lotnisk wojskowych w FIR EPWW (Zmiana MATZ na MCTR/MTMA)
17.12.2017
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
20Projekt wprowadzenia stałej strefy TRA na potrzeby lotów BVLOS w rejonie Okuniewa k. Warszawy
26.12.2017
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
21Projekt wprowadzenia stref czasowo rezerwowanych TRA 154, TRA 155
3.12.2017
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniaPlanowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
22Projekt wprowadzenia strefy TRA na potrzeby realizacji szkoleń lotniczych w Nowym Mieście nad Pilicą
17.12.2017
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
23Zmiana granic poziomych ATZ EPPT oraz TRA 33
20.12.2017
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
24Modyfikacja granic poziomych CTR EPKK
19.11.2017
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
25Reorganizacja strefy TSA 02
14.12.2017
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
26Zmiana klasyfikacji przestrzeni powietrznej w CTR: EPGD, EPKK, EPKT, EPPO, EPRZ, EPWR, EPSC
3.12.2017
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniaPlanowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
27Wprowadzenie/modyfikacja struktur przestrzeni powietrznej w okolicach lotnisk EPBA, EPZR, EPNT, EPNL, EPKR i lądowiska Bezmiechowa dla zabezpieczenia lotów falowych
26.11.2017
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniaPlanowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
28Projekt wprowadzenia stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych oraz skoków spadochronowych w FIR EPWW
19.11.2017
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
29Projekt modyfikacji granic poziomych segmentu TMA Poznań North A, ATZ EPPK, TSA 08
19.11.2017
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniaPlanowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
30Podwyższenie ATZ EPRA do 5500ft AMSL
19.11.2017
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniaPlanowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
31Projekt reorganizacji stałych tras lotnictwa wojskowego (MRT)
31.10.2017
Konsultacje zakończone
Nie wpłynęła żadna opiniaPlanowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
32Projekt wprowadzenia stref obowiązkowej łączności wokół lotnisk EPBY / EPLB / EPLL / EPSC / EPZG / EPSY
5.10.2017
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 18.01.2018
33Projekt wprowadzenia trasy MRT dla lotniska Łęczyca (EPLY)
7.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
34Projekt wprowadzenia stref czasowo rezerwowanych (TRA) na loty bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych w warunkach BVLOS
7.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
35Projekt korekty granic poziomych TMA Warszawa w związku z optymalizacją dolotów do lotniska Warszawa/Modlin
06.12.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
36Projekt modyfikacji granic TMA EPRZ
12.12.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 27.04.2018
37Wprowadzenie strefy tymczasowo wydzielonej w okolicach Białej Podlaskiej, Dęblina, Lublina, Siedlec dla zabezpieczenia lotów wojskowych na wysokim pułapie lotu
04.12.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
38Projekt reorganizacji struktur przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Lublin
25.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
39Projekt zmian strefy TRA 03 na potrzeby szybowcowych lotów chmurowych
25.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
40Projekt modyfikacji granic poziomych CTR EPKK i CTR EPKT
20.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
41Wprowadzenie strefy tymczasowo rezerwowanej w okolicach Stalowej Woli
17.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
42Projekt reorganizacji struktur przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Olsztyn - Mazury
15.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
43Wprowadzenie strefy tymczasowo rezerwowanej w okolicach Zielonej Góry
14.11.2016
Konsultacje zakończone
Projekt anulowanyProjekt anulowany
44Projekt wprowadzenia strefy TRA dla Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej
7.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
45Projekt zmiany granic pionowych strefy TRA 63
7.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
46Projekt zmiany granic poziomych stref TRA 100 - TRA 130
7.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
47Projekt wprowadzenia strefy TRA 151 dedykowanej lotom RPA wykonywanym poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS)
14.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
48Projekt zmiany granic poziomych stref ATZ EPKE oraz TRA62
7.11.2016
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017
49Projekt reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie TMA Poznań.
20.12.2015
Konsultacje zakończone
Termin zmieniony - IV kw. 2016.
50Projekt zmiany granic ATZ Olsztyn/Dajtki oraz TRA 13.
01.07.2015
Konsultacje zakończone
projekt zawieszony.
51Projekt reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie EPDE (TSA04, MATZ EPDE).
20.12.2015
Konsultacje zakończone
Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
52Projekt korekty granic istniejących ATZ, wprowadzenia stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych oraz skoków spadochronowych w rejonie FIR EPWW.
07.12.2015 Konsultacje zakończonePlanowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
53Projekt wprowadzenia stref TRA dla lotów bezzałogowych statków powietrznych wykonywanych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) w przestrzeni niekontrolowanej - SG
07.12.2015 Konsultacje zakończonePlanowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
54Projekt zmiany granic CTR i TMA Łódź
16.11.2015 Konsultacje zakończonePlanowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
55Projekt wprowadzenia stref TRA dedykowanych lotom RPA BVLOS
16.11.2015 Konsultacje zakończonePlanowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
56Projekt zmiany granic ATZ EPSY lotniska Olsztyn - Mazury
10.08.2015 Konsultacje zakończoneTermin wprowadzenia zmiany: 10.12.2015
57Ankieta - Możliwość zmiany czasu dostępności strefy TSA06 w zakresie dolnych wysokości.
31.07.2015 Konsultacje zakończonePlanowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
58Projekt wprowadzenia CTR/TMA dla lotniska Szymany.
15.07.2015 Konsultacje zakończonePlanowany termin wprowadzenia zmiany: 31.03.2016
59Projekt reorganizacji sieci tras MRT
11.10.2015
Konsultacje zakończone

Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
60Projekt zmiany granic MATZ Łask
14.08.2015
Konsultacje zakończone

Planowany termin wprowadzenia zmiany: 28.04.2016
61Projekt zmiany zapisów w AIP Polska dotyczący planowania trasy lotu.
14.01.2015 Konsultacje zakończoneTermin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
62Projekt reorganizacji przestrzeni w rejonie lotniska EPMB.
19.12.2014 Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
63Projekt zmiany granic poziomych sektorów FIS Warszawa i Olsztyn.
19.12.2014 Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
64Projekt wprowadzenia stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych prowadzonych z lotnisk EPCD oraz EPKZ.
19.12.2014 Konsultacje zakończoneTermin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
65Projekt utworzenia CTR i TMA Radom.
09.06.2014 Konsultacje zakończoneTermin wprowadzenia zmiany: 30.04.2015
66Projekt zmiany granic TMA Poznań South.
16.06.2014 Konsultacje zakończoneTermin wprowadzenia zmiany: 13.11.2014
67Projekt zmiany granic CTR/TMA Łódź.
17.12.2013 Konsultacje zakończoneTermin wprowadzenia zmiany: 05.02.2015
68Projekt zmiany granic pionowych TRA 61.
20.10.2013 Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
69Projekt zmiany granic TRA 64.
20.10.2013 Konsultacje zakończonePlanowany termin wprowadzenia zmiany: termin przesunięty na IV kw. 2015
70Projekt zmiany granic MATZ Powidz.
10.10.2013 Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
71Projekt zmiany granic GDAŃSK/LECH WAŁĘSA CTR.
08.07.2013 Konsultacje zakończone
Termin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
72Projekt zmiany klasy przestrzeni z "C" na "D" w CTR Bydgoszcz, Łódź i Szczecin.
16.08.2013 Konsultacje zakończoneTermin wprowadzenia zmiany: 06.02.2014
73Określenie standardów dotyczących publikowania informacji lotniczych o pokazach pirotechnicznych, wypuszczeniach lampionów oraz balonów w FIR Warszawa.
28.02.2013 Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 24.06.2013
74Projekt zmiany granic CTR/ATZ Warszawa/Modlin oraz wprowadzenia dodatkowego segmentu TMA Warszawa.
13.02.2013 Konsultacje zakończone

Termin wprowadzenia zmiany: 31.05.2013
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast
Odczyt tekstu - zaznacz tekst lewym klawiszem i wciśnij ikonę odtwarzaj