Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Kierownictwo

p.o. Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Janusz Janiszewski

Tel.: (+48) 22  574 50 01
Faks: (+ 48) 22 574 50 09

Zastępca Prezesa ds. Finansowo-Administracyjnych

Ewa Suchora-Natkaniec

Tel.: (+48) 22  574 50 01
Faks: (+ 48) 22 574 50 09

Zastępca Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej

Klaudiusz Kott

Tel.: (+48) 22  574 65 01
Faks: (+ 48) 22 574 65 09

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast
Odczyt tekstu - zaznacz tekst lewym klawiszem i wciśnij ikonę odtwarzaj