Serwisy PANSA:

Kierownictwo

p.o. Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
Janusz Janiszewski

Tel.: (+48) 22  574 50 01
Faks: (+ 48) 22 574 50 09

Zastępca Prezesa ds. Finansowo-Administracyjnych
Ewa Suchora-Natkaniec

Tel.: (+48) 22  574 50 01
Faks: (+ 48) 22 574 50 09

Zastępca Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej
Klaudiusz Kott

Tel.: (+48) 22  574 65 01
Faks: (+ 48) 22 574 65 09

Szukaj...