Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Sprawozdanie roczne

Sprawozdania roczne nie zawierają danych finansowych, które zgodnie z Ustawą o rachunkowości podlegają osobnej publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Decyzja zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności PAŻP za rok 2022

Sprawozdanie roczne za rok 2022

Decyzja zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności PAŻP za rok 2021

Sprawozdanie roczne za rok 2021

Decyzja zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności PAŻP za rok 2020
Sprawozdanie roczne za rok 2020

Decyzja zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności PAŻP za rok 2019
Sprawozdanie roczne za rok 2019

Decyzja zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności PAŻP za rok 2018
Sprawozdanie roczne za rok 2018

Decyzja zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności PAŻP za rok 2017
Sprawozdanie roczne za rok 2017

Decyzja zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności PAŻP za rok 2016
Sprawozdanie roczne za rok 2016

Decyzja zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności PAŻP za rok 2015
Sprawozdanie roczne za rok 2015

Decyzja zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności PAŻP za rok 2014
Sprawozdanie roczne za rok 2014

Decyzja zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności PAŻP za rok 2013
Sprawozdanie roczne za rok 2013

Decyzja zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności PAŻP za rok 2012
Sprawozdanie roczne za rok 2012

Decyzja zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności PAŻP za rok 2011
Sprawozdanie roczne za rok 2011

Szukaj...