Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Dane kontaktowe - PAŻP

Adres pocztowy:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych do PAŻP:

 1. Poprzez wypełnienie formularza i dołączenie podpisanego dokumentu na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
  Adres skrytki: /PANSA/SkrytkaESP
 2. Dostarczenie dokumentu poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@pansa.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt. 1.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej przyjmowane są w formie:
 1. pisemnej, na adres PAŻP,
 2. za pomocą poczty elektronicznej, na adres udip@pansa.pl
MEDIA:

Kontakt wyłącznie dla przedstawicieli mediów:

Marcin Hadaj

Pełnomocnik prezesa PAŻP ds. komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej

marcin.hadaj@pansa.pl

+48 608 136 064

PansaUTM, drony / U-space:
Wszelkie zapytania odnośnie do systemu PansaUTM, koordynacji lotów oraz wnioski prosimy kierować na adres e-mail: drony@pansa.pl

tel.:
(22) 574 57 75 (telefon dyżurny)
(22) 574 57 70
(22) 574 75 53
(22) 574 57 23
(22) 574 58 48
(22) 574 57 49

W sprawach dotyczących regulacji prawnych, uprawnień, rejestracji, certyfikacji prosimy o kontakt z Urzędem Lotnictwa Cywilnego.

Loty operacyjne dronów

 

W celu uzyskania informacji w sprawie lotów państwowych i operacyjnych dronów prośba o kontakt:

tel.: (22) 574-57-15 lub 609 069 085

e-mail: maciej.wlodarczyk@pansa.pl

Dział Planowania Strategicznego ASM1 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15)
 • rezerwacja przestrzeni powietrznej na potrzeby – ćwiczeń, zawodów, pokazów lotniczych;
 • prace lotnicze – obloty gazociągów, linii energetycznych, loty fotogrametryczne, etc.;
 • sondowania atmosfery;
 • pokazy z użyciem – sztucznych ogni, balonów, lampionów, laserów, szperaczy, reflektorów

 

Tel.: UWAGA! Telefony są odbierane od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 (+48) 22 574 67 11, 574 57 24, 574 57 60
Faks.: (+48) 22 574 57 29, 574 57 13
E-mail: asm1@pansa.pl

UWAGA!
Formularze mogą być wysyłane za pośrednictwem:
E-mail: asm1@pansa.pl
Faksu.: (+48) 22 574 57 29, 574 57 13

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce ASM1

Informacje ogólne o firmie

Dział Komunikacji PAŻP
E-mail: info@pansa.pl

Formularz kontaktowy

Telefony / Faksy

Dział Telefon Faks
Biuro Prezesa
(+48) 22 574 50 00 (+48) 22 574 50 09
Biuro Strategii i Współpracy Międzynarodowej (+48) 22 574 57 01 (+48) 22 574 57 09
Biuro Bezpieczeństwa (+48) 22 574 66 01 (+48) 22 574 66 09
Ośrodek Szkolenia Personelu ATS (+48) 22 574 59 01 (+48) 22 574 56 39
Biuro Projektów (+48) 22 574 63 01 (+48) 22 574 63 09
Biuro Operacyjne (+48) 22 574 55 01 (+48) 22 574 55 09
Biuro Operacyjne ds. Służb Ruchu Lotniczego (+48) 22 574 58 01 (+48) 22 574 58 09
Biuro Operacyjne ds. Przygotowania Operacyjnego (+48) 22 574 56 01 (+48) 22 574 56 09
Biuro Operacyjne ds. Zarządzania Przestrzenią Powietrzną (+48) 22 574 56 50 (+48) 22 574 57 09
Biuro Informatyki i Techniki (+48) 22 574 53 01 (+48) 22 574 53 09
Biuro Administracyjne (+48) 22 574 67 01 (+48) 22 574 63 09
Biuro Finansów i Księgowości (+48) 22 574 62 01 (+48) 22 574 62 09
Dział Handlowy (+48) 22 574 63 70 (+48) 22 574 63 79
Dział Rozwoju Biznesu (+48) 22 574 63 48 (+48) 22 574 56 09
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (+48) 22 574 60 01 (+48) 22 574 60 09
Dział BHP i Ochrony Przeciwpożarowej (+48) 22 574 50 42 (+48) 22 574 50 49
Dział Kontroli Wewnętrznej (+48) 22 574 50 24 (+48) 22 574 50 79
Biuro Prezesa

Tel.: (+48) 22 574 69 01
Faks: (+48) 22 574 69 09

Biuro Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Tel.: (+ 48) 22 574 57 01
Faks: (+ 48) 22 574 57 09

Biuro Bezpieczeństwa

Tel.: (+ 48) 22 574 66 01
Faks: (+ 48) 22 574 66 09

Ośrodek Szkolenia Personelu ATS

Tel.: (+ 48) 22 574 59 01
Faks: (+ 48) 22 574 56 39

Biuro Projektów

Tel.: (+ 48) 22 574 63 01
Faks: (+ 48) 22 574 63 09

Biuro Operacyjne

Tel.: (+ 48) 22 574 55 01
Faks: (+ 48) 22 574 55 09

Biuro Operacyjne ds. Służb Ruchu Lotniczego

Tel.: (+ 48) 22 574 58 01
Faks: (+ 48) 22 574 58 09

Biuro Operacyjne ds. Przygotowania Operacyjnego

Tel.: (+ 48) 22 574 56 01
Faks: (+ 48) 22 574 56 09

Biuro Informatyki i Techniki

Tel.: (+ 48) 22 574 53 01
Faks: (+ 48) 22 574 53 09

Biuro Administracyjne

Tel.: (+ 48) 22 574 67 01
Faks: (+ 48) 22 574 63 09

Biuro Finansów i Księgowości

Tel.: (+ 48) 22 574 62 01
Faks: (+ 48) 22 574 62 09

Dział Handlowy

Tel.: (+ 48) 22 574 63 70
Faks: (+ 48) 22 574 63 79

Dział Rozwoju Biznesu

Tel.: (+ 48) 22 574 63 48
Faks: (+ 48) 22 574 57 09

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Tel.: (+ 48) 22 574 60 01
Faks: (+ 48) 22 574 60 09

Dział BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

Tel.: (+ 48) 22 574 50 42
Faks: (+ 48) 22 574 50 49

Dział Kontroli Wewnętrznej

Tel.: (+ 48) 22 574 50 24
Faks: (+ 48) 22 574 50 79

Dojazd

 • od Alei Krakowskiej ulicami Na Skraju, Paluch i Wieżową. Uwaga: zjazd z drogi ekspresowej S2 jest możliwy tylko od strony Alei Krakowskiej.
 • autobusem miejskim ZTM linii 124 z przystanku P+R Aleja Krakowska (tzw. „pętla na Okęciu”).


Przystanek docelowy znajduje się obok schroniska dla zwierząt, u zbiegu ulic Paluch i Wieżowej.
Uwaga: jest to przystanek na żądanie – http://ztm.waw.pl

Sprzedaż publikacji AIS

Wszelkie informacje odnośnie publikacji AIS dostępne są pod adresem lub proszę kierować się bezpośrednio do Zespołu Publikacji:

e-mail: ais.poland@pansa.pl
Tel.: (+48) 22 574 56 21
Tel.: (+48) 22 574 56 29

Sprzedaż nawigacyjna

W celu uzyskania informacji w sprawie przedpłat, reklamacji i faktur, oraz wszystkie zapytania i sugestie związane z naliczaniem i pobieraniem opłat nawigacyjnych należy kierować bezpośrednio do:

Zastępcy Dyrektora Biura Finansów i Księgowości ds. Operacji Finansowych
Tel.: (+48) 22 574 62 30

Działu Walidacji Danych, Rozliczeń Sprzedaży i Windykacji
Tel.: (+48) 22 574 62 28
e-mail: aerosales@pansa.pl

Sprzedaż pozanawigacyjna

Wszelkie informacje odnośnie produktów i usług pozanawigacyjnych dostępne są w Dziale Rozwoju Biznesu.

e-mail: business@pansa.pl
Tel.: (+48) 22 574 63 48
Tel.: (+48) 22 574 50 68

Cywilno Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego ARCC

Adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8
Telefony: (+48) 22 574 51 90
(+48) 22 574 51 91
(+48) 885 745 190
Faks: (+48) 22 574 51 99
E-mail: arcc@pansa.pl
AFTN: EPWWYCYX

Szukaj...