FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz!

Adres pocztowy:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych do PAŻP:

  1. Poprzez wypełnienie formularza i dołączenie podpisanego dokumentu na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
    Adres skrytki: /PANSA/SkrytkaESP
  2. Dostarczenie dokumentu poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@pansa.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt. 1.

Drony / U-space:

Koordynacja lotów / loty operacyjne / aspekty prawne / zapytania:
Tel.: (+48) 22 574-57-15 / (+48) 22 574-75-53 / (+48) 609 069 085

Informacje odnośnie systemu PansaUTM i koordynacji lotów:
Tel.: (+48) 22 574-57-41


Dział Planowania Strategicznego ASM1                (od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15)

  • rezerwacja przestrzeni powietrznej na potrzeby – ćwiczeń, zawodów, pokazów lotniczych;
  • prace lotnicze – obloty gazociągów, linii energetycznych, loty fotogrametryczne, etc.;
  • sondowania atmosfery;
  • pokazy z użyciem – sztucznych ogni, balonów, lampionów, laserów, szperaczy, reflektorów.

Tel.: UWAGA! Telefony są odbierane od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 (+48) 22 574 67 11, 574 57 24, 574 57 60
Faks.: (+48) 22 574 57 29, 574 57 13
E-mail: asm1@pansa.pl

UWAGA!
Formularze mogą być wysyłane za pośrednictwem:
E-mail: asm1@pansa.pl
Faksu.: (+48) 22 574 57 29, 574 57 13

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce ASM1


Informacje ogólne o firmie:

Dział Komunikacji PAŻP
E-mail: info@pansa.pl
Tel.: (+48) 22 574 57 06


Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Telefony / Faksy

MEDIA - Rzecznik prasowy

Agata Król

Kontakt wyłącznie dla przedstawicieli mediów
E-mail: agata.krol@pansa.pl
Tel. kom.: (+ 48) 603 955 649

Dział
Telefon
Faks
Biuro Prezesa
(+48) 22 574 69 01
(+48) 22 574 69 09
Biuro Strategii i Współpracy Międzynarodowej
(+48) 22 574 57 01
(+48) 22 574 57 09
Biuro Bezpieczeństwa
(+48) 22 574 66 01
(+48) 22 574 66 09
Ośrodek Szkolenia Personelu ATS
(+48) 22 574 59 01
(+48) 22 574 56 39
Biuro Projektów
(+48) 22 574 63 01
(+48) 22 574 63 09
Biuro Operacyjne
(+48) 22 574 55 01
(+48) 22 574 55 09
Biuro Operacyjne ds. Służb Ruchu Lotniczego
(+48) 22 574 58 01
(+48) 22 574 58 09
Biuro Operacyjne ds. Przygotowania Operacyjnego
(+48) 22 574 56 01
(+48) 22 574 56 09
Biuro Operacyjne ds. Zarządzania Przestrzenią Powietrzną
(+48) 22 574 56 50
(+48) 22 574 57 09
Biuro Informatyki i Techniki
(+48) 22 574 53 01
(+48) 22 574 53 09
Biuro Administracyjne
(+48) 22 574 67 01
(+48) 22 574 63 09
Biuro Finansów i Księgowości
(+48) 22 574 62 01
(+48) 22 574 62 09
Dział Handlowy
(+48) 22 574 63 70
(+48) 22 574 63 79
Dział Rozwoju Biznesu
(+48) 22 574 63 48
(+48) 22 574 56 09
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
(+48) 22 574 60 01
(+48) 22 574 60 09
Dział BHP i Ochrony Przeciwpożarowej
(+48) 22 574 50 42
(+48) 22 574 50 49
Dział Kontroli Wewnętrznej
(+48) 22 574 50 24
(+48) 22 574 50 79

Biuro Prezesa

Tel.: (+48) 22 574 69 01
Faks: (+48) 22 574 69 09

Biuro Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Tel.: (+ 48) 22 574 57 01
Faks: (+ 48) 22 574 57 09

Biuro Bezpieczeństwa

Tel.: (+ 48) 22 574 66 01
Faks: (+ 48) 22 574 66 09

Ośrodek Szkolenia Personelu ATS

Tel.: (+ 48) 22 574 59 01
Faks: (+ 48) 22 574 56 39

Biuro Projektów

Tel.: (+ 48) 22 574 63 01
Faks: (+ 48) 22 574 63 09

Biuro Operacyjne

Tel.: (+ 48) 22 574 55 01
Faks: (+ 48) 22 574 55 09

Biuro Operacyjne ds. Służb Ruchu Lotniczego

Tel.: (+ 48) 22 574 58 01
Faks: (+ 48) 22 574 58 09

Biuro Operacyjne ds. Przygotowania Operacyjnego

Tel.: (+ 48) 22 574 56 01
Faks: (+ 48) 22 574 56 09

Biuro Informatyki i Techniki

Tel.: (+ 48) 22 574 53 01
Faks: (+ 48) 22 574 53 09

Biuro Administracyjne

Tel.: (+ 48) 22 574 67 01
Faks: (+ 48) 22 574 63 09

Biuro Finansów i Księgowości

Tel.: (+ 48) 22 574 62 01
Faks: (+ 48) 22 574 62 09

Dział Handlowy

Tel.: (+ 48) 22 574 63 70
Faks: (+ 48) 22 574 63 79

Dział Rozwoju Biznesu

Tel.: (+ 48) 22 574 63 48
Faks: (+ 48) 22 574 57 09

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Tel.: (+ 48) 22 574 60 01
Faks: (+ 48) 22 574 60 09

Dział BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

Tel.: (+ 48) 22 574 50 42
Faks: (+ 48) 22 574 50 49

Dział Kontroli Wewnętrznej

Tel.: (+ 48) 22 574 50 24
Faks: (+ 48) 22 574 50 79

Dojazd

  • od Alei Krakowskiej ulicami Na Skraju, Paluch i Wieżową. Uwaga: zjazd z drogi ekspresowej S2 jest możliwy tylko od strony Alei Krakowskiej.
  • autobusem miejskim ZTM linii 124 z przystanku P+R Aleja Krakowska (tzw. „pętla na Okęciu”).


Przystanek docelowy znajduje się obok schroniska dla zwierząt, u zbiegu ulic Paluch i Wieżowej.
Uwaga: jest to przystanek na żądanie – http://ztm.waw.pl

Sprzedaż publikacji AIS

Wszelkie informacje odnośnie publikacji AIS dostępne są pod adresem lub proszę kierować się bezpośrednio do Zespołu Publikacji:

e-mail: ais.poland@pansa.pl
Tel.: (+48) 22 574 56 21
Tel.: (+48) 22 574 56 29

Sprzedaż nawigacyjna

W celu uzyskania informacji w sprawie przedpłat, reklamacji i faktur, oraz wszystkie zapytania i sugestie związane z naliczaniem i pobieraniem opłat nawigacyjnych należy kierować bezpośrednio do:

Zastępcy Dyrektora Biura Finansów i Księgowości ds. Operacji Finansowych
Tel.: (+48) 22 574 62 30

Działu Walidacji Danych, Rozliczeń Sprzedaży i Windykacji
Tel.: (+48) 22 574 62 28
e-mail: aerosales@pansa.pl

Sprzedaż pozanawigacyjna

Wszelkie informacje odnośnie produktów i usług pozanawigacyjnych dostępne są w Dziale Rozwoju Biznesu.

e-mail: business@pansa.pl
Tel.: (+48) 22 574 63 48
Tel.: (+48) 22 574 50 68

Cywilno Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego ARCC

Adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8
Telefony: (+48) 22 574 51 90
(+48) 22 574 51 91
(+48) 885 745 190
Faks: (+48) 22 574 51 99
E-mail: arcc@pansa.pl
AFTN: EPWWYCYX

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast
Odczyt tekstu - zaznacz tekst lewym klawiszem i wciśnij ikonę odtwarzaj