FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Napisz!

Adres pocztowy:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

Sposoby dostarczania dokumentów elektronicznych do PAŻP:

 1. Poprzez wypełnienie formularza i dołączenie podpisanego dokumentu na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
  Adres skrytki: /PANSA/SkrytkaESP
 2. Dostarczenie dokumentu poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@pansa.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt. 1.

Drony / U-space:

Koordynacja lotów / loty operacyjne / aspekty prawne / zapytania:
Tel.: (+48) 22 574-57-15 / (+48) 22 574-75-53 / (+48) 609 069 085

Informacje odnośnie systemu PansaUTM i koordynacji lotów:
Tel.: (+48) 22 574-57-41


Dział Planowania Strategicznego ASM1                (od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15)

 • rezerwacja przestrzeni powietrznej na potrzeby – ćwiczeń, zawodów, pokazów lotniczych;
 • prace lotnicze – obloty gazociągów, linii energetycznych, loty fotogrametryczne, etc.;
 • sondowania atmosfery;
 • pokazy z użyciem – sztucznych ogni, balonów, lampionów, laserów, szperaczy, reflektorów.

Tel.: UWAGA! Telefony są odbierane od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 (+48) 22 574 67 11, 574 57 24, 574 57 60
Faks.: (+48) 22 574 57 29, 574 57 13
E-mail: asm1@pansa.pl

UWAGA!
Formularze mogą być wysyłane za pośrednictwem:
E-mail: asm1@pansa.pl
Faksu.: (+48) 22 574 57 29, 574 57 13

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce ASM1


Informacje ogólne o firmie:

Dział Komunikacji PAŻP
E-mail: info@pansa.pl
Tel.: (+48) 22 574 57 06


  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

  Telefony / Faksy

  MEDIA - Rzecznik prasowy

  Agata Król

  Kontakt wyłącznie dla przedstawicieli mediów
  E-mail: agata.krol@pansa.pl
  Tel. kom.: (+ 48) 603 955 649

  Dział
  Telefon
  Faks
  Biuro Prezesa
  (+48) 22 574 69 01
  (+48) 22 574 69 09
  Biuro Strategii i Współpracy Międzynarodowej
  (+48) 22 574 57 01
  (+48) 22 574 57 09
  Biuro Bezpieczeństwa
  (+48) 22 574 66 01
  (+48) 22 574 66 09
  Ośrodek Szkolenia Personelu ATS
  (+48) 22 574 59 01
  (+48) 22 574 56 39
  Biuro Projektów
  (+48) 22 574 63 01
  (+48) 22 574 63 09
  Biuro Operacyjne
  (+48) 22 574 55 01
  (+48) 22 574 55 09
  Biuro Operacyjne ds. Służb Ruchu Lotniczego
  (+48) 22 574 58 01
  (+48) 22 574 58 09
  Biuro Operacyjne ds. Przygotowania Operacyjnego
  (+48) 22 574 56 01
  (+48) 22 574 56 09
  Biuro Operacyjne ds. Zarządzania Przestrzenią Powietrzną
  (+48) 22 574 56 50
  (+48) 22 574 57 09
  Biuro Informatyki i Techniki
  (+48) 22 574 53 01
  (+48) 22 574 53 09
  Biuro Administracyjne
  (+48) 22 574 67 01
  (+48) 22 574 63 09
  Biuro Finansów i Księgowości
  (+48) 22 574 62 01
  (+48) 22 574 62 09
  Dział Handlowy
  (+48) 22 574 63 70
  (+48) 22 574 63 79
  Dział Rozwoju Biznesu
  (+48) 22 574 63 48
  (+48) 22 574 56 09
  Dyrektor Biura Bezpieczeństwa - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  (+48) 22 574 60 01
  (+48) 22 574 60 09
  Dział BHP i Ochrony Przeciwpożarowej
  (+48) 22 574 50 42
  (+48) 22 574 50 49
  Dział Kontroli Wewnętrznej
  (+48) 22 574 50 24
  (+48) 22 574 50 79

  Biuro Prezesa

  Tel.: (+48) 22 574 69 01
  Faks: (+48) 22 574 69 09

  Biuro Strategii i Współpracy Międzynarodowej

  Tel.: (+ 48) 22 574 57 01
  Faks: (+ 48) 22 574 57 09

  Biuro Bezpieczeństwa

  Tel.: (+ 48) 22 574 66 01
  Faks: (+ 48) 22 574 66 09

  Ośrodek Szkolenia Personelu ATS

  Tel.: (+ 48) 22 574 59 01
  Faks: (+ 48) 22 574 56 39

  Biuro Projektów

  Tel.: (+ 48) 22 574 63 01
  Faks: (+ 48) 22 574 63 09

  Biuro Operacyjne

  Tel.: (+ 48) 22 574 55 01
  Faks: (+ 48) 22 574 55 09

  Biuro Operacyjne ds. Służb Ruchu Lotniczego

  Tel.: (+ 48) 22 574 58 01
  Faks: (+ 48) 22 574 58 09

  Biuro Operacyjne ds. Przygotowania Operacyjnego

  Tel.: (+ 48) 22 574 56 01
  Faks: (+ 48) 22 574 56 09

  Biuro Informatyki i Techniki

  Tel.: (+ 48) 22 574 53 01
  Faks: (+ 48) 22 574 53 09

  Biuro Administracyjne

  Tel.: (+ 48) 22 574 67 01
  Faks: (+ 48) 22 574 63 09

  Biuro Finansów i Księgowości

  Tel.: (+ 48) 22 574 62 01
  Faks: (+ 48) 22 574 62 09

  Dział Handlowy

  Tel.: (+ 48) 22 574 63 70
  Faks: (+ 48) 22 574 63 79

  Dział Rozwoju Biznesu

  Tel.: (+ 48) 22 574 63 48
  Faks: (+ 48) 22 574 57 09

  Dyrektor Biura Bezpieczeństwa – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

  Tel.: (+ 48) 22 574 60 01
  Faks: (+ 48) 22 574 60 09

  Dział BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

  Tel.: (+ 48) 22 574 50 42
  Faks: (+ 48) 22 574 50 49

  Dział Kontroli Wewnętrznej

  Tel.: (+ 48) 22 574 50 24
  Faks: (+ 48) 22 574 50 79

  Dojazd

  • od Alei Krakowskiej ulicami Na Skraju, Paluch i Wieżową. Uwaga: zjazd z drogi ekspresowej S2 jest możliwy tylko od strony Alei Krakowskiej.
  • autobusem miejskim ZTM linii 124 z przystanku P+R Aleja Krakowska (tzw. „pętla na Okęciu”).


  Przystanek docelowy znajduje się obok schroniska dla zwierząt, u zbiegu ulic Paluch i Wieżowej.
  Uwaga: jest to przystanek na żądanie – http://ztm.waw.pl

  Sprzedaż publikacji AIS

  Wszelkie informacje odnośnie publikacji AIS dostępne są pod adresem lub proszę kierować się bezpośrednio do Zespołu Publikacji:

  e-mail: ais.poland@pansa.pl
  Tel.: (+48) 22 574 56 21
  Tel.: (+48) 22 574 56 29

  Sprzedaż nawigacyjna

  W celu uzyskania informacji w sprawie przedpłat, reklamacji i faktur, oraz wszystkie zapytania i sugestie związane z naliczaniem i pobieraniem opłat nawigacyjnych należy kierować bezpośrednio do:

  Zastępcy Dyrektora Biura Finansów i Księgowości ds. Operacji Finansowych
  Tel.: (+48) 22 574 62 30

  Działu Walidacji Danych, Rozliczeń Sprzedaży i Windykacji
  Tel.: (+48) 22 574 62 28
  e-mail: aerosales@pansa.pl

  Sprzedaż pozanawigacyjna

  Wszelkie informacje odnośnie produktów i usług pozanawigacyjnych dostępne są w Dziale Rozwoju Biznesu.

  e-mail: business@pansa.pl
  Tel.: (+48) 22 574 63 48
  Tel.: (+48) 22 574 50 68

  Cywilno Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego ARCC

  Adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8
  Telefony: (+48) 22 574 51 90
  (+48) 22 574 51 91
  (+48) 885 745 190
  Faks: (+48) 22 574 51 99
  E-mail: arcc@pansa.pl
  AFTN: EPWWYCYX

  Zmiana rozmiaru czcionki
  Kontrast