Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Dla deweloperów

Realizując wymogi Ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. nr 232, poz. 1377) o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej udostępnia na stronach www.ais.pansa.pl informacje zawarte w Zbiorze Informacji Lotniczych AIP Polska w zakresie istniejących, wykorzystywanych operacyjnie oraz planowanych do wykorzystania korytarzy powietrznych. Informacja ta obejmuje wyłącznie korytarze powietrzne dla lotnisk kontrolowanych w Polsce, dla których PAŻP zapewnia służby ruchu lotniczego.

Są to lotniska:

 • Bydgoszcz
 • Gdańsk im. Lecha Wałęsy
 • Kraków – Balice
 • Katowice – Pyrzowice
 • Lublin
 • Łódź – Lublinek
 • Warszawa/Modlin
 • Poznań – Ławica
 • Radom – Sadków
 • Rzeszów – Jasionka
 • Szczecin – Goleniów
 • Olsztyn – Mazury
 • Chopina w Warszawie
 • Wrocław – Strachowice
 • Zielona Góra – Babimost

Na stronie www.ais.pansa.pl/aip/index.php w części AD/AD 2 zawarte są dla danego lotniska jak wymieniono powyżej, mapy lotnicze pokazujące obecne korytarze powietrzne wykorzystywane do:

 1. Wykonywania lotów z widocznością w rejonie lotniska kontrolowanego – głównie wykorzystywane przez lotnictwo ogólne (general aviation) – mapa 7-2-1.
 2. Wykonywania instrumentalnych podejść do lądowania – wykorzystywanych przez lotnictwo komunikacyjne – mapy 6-1-x, 6-2-x oraz 6-3-x.
 3. Wykonywania standardowych instrumentalnych odlotów – mapy 4-2-x.

W odniesieniu do planowanych korytarzy powietrznych, dostępna jest informacja z wyprzedzeniem do 28 dni przed ich uruchomieniem. Znajduje się ona w zakładce AIP Amdt zawierającej poprawki do AIP Polska z określoną datą obowiązywania. W każdej poprawce, numery map zawierające dane o planowanych korytarzach są takie same jak wymieniono dla części AD/AD 2 e-AIP Polska.

Zmiany w sieci korytarzy powietrznych wynikają z dynamicznie zmieniającego się środowiska pracy służb kontroli ruchu lotniczego będącego efektem systematycznego wzrostu ruchu lotniczego oraz rozwoju infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej w Polsce.

Brak mapy określonego typu oznacza, że dla danego lotniska dany typ korytarza powietrznego nie został określony.

Mapy są opracowywane w skali, z zaznaczeniem siatki współrzędnych geograficznych WGS-84 – co pozwala na zlokalizowanie inwestycji deweloperskiej i wyznaczenie wymaganego promienia 1km.

Szukaj...