Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Rezerwacja Przestrzeni Powietrznej, Sondowania Atmosfery, Inne

Zapoznaj się z zasadami i pobierz formularz zgłoszeniowy. Wypełnione formularze prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: asm1@pansa.pl.

Sondowanie atmosfery

Sondowanie atmosfery należy zgłaszać na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem realizacji przesyłając odpowiedni formularz na adres: asm1@pansa.pl. Informacja o wypuszczeniu balonu wolnego jest przekazywana do wiadomości załóg lotniczych i personelu ATM za pomocą ostrzeżenia zawartego w NOTAM. Szczegółowe przepisy dotyczące lotów balonów wolnych ujęte są w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. (tzw. SERA).

Rezerwacja przestrzeni powietrznej na potrzeby pokazów, ćwiczeń lotniczych i innych

Przedsięwzięcia wymagające rezerwacji przestrzeni powietrznej powinny być zgłaszane poprzez wysłanie odpowiedniego formularza na:

  • 90 dni roboczych przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia w przypadku konieczności publikacji suplementu (wszystkie wymienione przedsięwzięcia z zastrzeżeniem punktu poniżej);
  • 10 dni roboczych przed planowanym terminem pokazu w przypadku publikacji za pomocą NOTAM (dotyczy tylko pokazów lotniczych z udziałem do 50 samolotów lub śmigłowców).

Terminy powyższe wynikają z Rozporządzenia Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 16 maja 2013 w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych.