Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Wigilia w CZRL

Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Maciej Rodak podziękował wszystkim pracownikom za ciężką pracę w pierwszym okresie samodzielnego funkcjonowania Agencji. Podkreślił, że pomimo początkowych trudności PAŻP z dnia na dzień pracuje coraz lepiej i dobrze wywiązuje się z nałożonych na nią zadań. Prezes Maciej Rodak w imieniu swoim i Kierownictwa Agencji złożył zgromadzonym życzenia zdrowych, radosnych, […]

Szukaj...