Kolejna nieruchomość przekazana na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Podstawa prawną takich działań były zapisy ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego, jak i klasyfikacja w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystywane na potrzeby lotnictwa cywilnego. Wykaz gruntów […]