Udział Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w ćwiczeniach RENEGADE – KAPER

Organizator ćwiczeń RENEGADE – KAPER – Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych cyklicznie prowadzi ćwiczenie taktyczno-specjalne z zakresu reagowania kryzysowego, których podstawowym celem jest sprawdzenie procedur współdziałania oraz przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym z powietrza i morza. Ćwiczenie zostało tak przygotowane, aby hipotetyczne…

Udział Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w ćwiczeniach RENEGADE – KAPER

Organizator ćwiczeń RENEGADE – KAPER – Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych cyklicznie prowadzi ćwiczenie taktyczno-specjalne z zakresu reagowania kryzysowego, których podstawowym celem jest sprawdzenie procedur współdziałania oraz przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym z powietrza i morza. Ćwiczenie zostało tak przygotowane, aby hipotetyczne…

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast