Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

PAŻP i ZZKRL wstępnie porozumiały się ws. aneksu do regulaminu pracy i wynagradzania

Obie strony w ramach rokowań sporu zbiorowego wstępnie porozumiały się w zakresie zmian do regulaminu pracy i do regulaminu wynagrodzeń postulowanych przez stronę społeczną. Oba projekty zostaną przedstawione do konsultacji ze stroną społeczną oraz z Ministerstwem Infrastruktury. Wypracowane zapisy i zmiany zgłaszane przez ZZKRL uporządkowały kwestie stanowisk pracy i zmierzają w kierunku minimalizacji liczby nadgodzin […]

Szukaj...