Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej testuje system Search&Help w ćwiczeniach ze strażą pożarną

Właściwa koordynacja działań i wymiana informacji jest niezbędna w czasie reakcji na nagłe zdarzenia kryzysowe. W szczególności, gdy wymagane jest prowadzenie działań lotniczych, w obieg tych informacji często włączana jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Tak było również podczas ćwiczeń Beskid 24 organizowanych w dniach 20-21 marca br. w rejonie Nowego Sącza, gdzie służby PAŻP aktywnie […]

Szukaj...