Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

FAQ - Najczęściej zadawane pytania - COVID19

Masz pytania dotyczące polskiej przestrzeni powietrznej podczas pandemii COVID19? Odpowiedzi znajdziesz tutaj! Jeżeli pytania nie ma na naszej liście można je zadać wysyłając wiadomość e-mail na adres info@pansa.pl.

Czy polska przestrzeń powietrzna jest zamknięta?

Polska przestrzeń powietrzna jest otwarta. O północy z 14 na 15 marca 2020 t., zgodnie z informacją NOTAM wydaną przez ULC, w polskiej przestrzeni powietrznej nastąpiły ograniczenia dotyczące międzynarodowego ruchu lotniczego, a w szczególności ruchu dolatującego i odlatującego z polskich lotnisk. Ponadto, 16 marca 2020 roku, decyzją Premiera RP został także zawieszony wewnątrzkrajowy ruch lotniczy. Ten ostatni zostanie wznowiony 1 czerwca br.

Czy ograniczenia lotów obejmują także General Aviation?

Ograniczenia ogłoszone przez Rząd RP nie obowiązują lotnictwa General Aviation jeżeli operacje wykonywane są wewnątrz kraju i są to loty rekreacyjne oraz szkoleniowe.

Czy pilot General Aviation jest traktowany jako pilot zawodowy w kwestii kwarantanny?

Według ULC pilot General Aviation nie jest traktowany jako pilot zawodowy i podlega po przylocie z zagranicy 14-dniowej kwarantannie. Nawet jeśli nie lądował na terenie innego kraju, a jedynie opuścił granicę powietrzną RP celem wykonania np. przelotu widokowego i powrócił na lotnisko startu w Polsce.

Czy loty wewnątrz kraju zostały zawieszone?

Tak. Zakaz dotyczy komercyjnych lotów pasażerskich na terenie RP obowiązuje do 31 maja br. z wyjątkiem lotów wykonywanych w interesie publicznym lub państwa oraz lotów statkami powietrznymi posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich, wykonujących lądowanie handlowe w celu zabrania lub pozostawienia pasażerów.

W szczególnych przypadkach lub wątpliwościach należy kontaktować się z Urzędem Lotnictwa Cywilnego pod adresem mailowym caapl@ulc.gov.pl.

Kiedy wznowione będą loty?

Aktualne ograniczenia zakazu lotów, wprowadzone przez Rząd RP, obowiązują w odniesieniu do lotów międzynarodowych do 6 czerwca br. oraz w odniesieniu lotów krajowych do 31 maja br. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 maja 2020 r.

Rozporządzenie zawiera jeszcze jeden zapis, który dopuszcza do wykonywania lotów statki powietrzne, posiadające do 15 miejsc pasażerskich.

Czy jest zapewniona ciągłość służb żeglugi powietrznej?

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapewnia służby ruchu lotniczego przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Nasz personel operacyjny, a także pracownicy wsparcia technicznego pozostają w ciągłej gotowości. Zarówno CZRL w Warszawie jak i ośrodki terenowe PAŻP funkcjonują na poziomie adekwatnym do zapotrzebowania operacyjnego.

Dlaczego widzę samoloty nad Polską w aplikacji Flightradar24 skoro jest zakaz lotów?

Zakaz dotyczy w szczególności ruchu dolatującego i odlatującego z polskich lotnisk. Wszystkie loty tranzytowe mogą przelatywać nad terytorium RP bez żadnych ograniczeń.

Do kogo należy kierować pytania czy dana operacja lotnicza będzie zrealizowana?

Wszystkie pytania w tej materii należy kierować do przewoźnika.

Czego i kogo dotyczy zakaz lotów?

Zakaz w ruchu lotniczym dotyczy wykonywania lądowania cywilnych statków powietrznych na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących międzynarodowe loty przewożące pasażerów z wyjątkiem:

lotów cargo,
lotów bez ładunku i bez pasażerów,
lotów o statusie HOSP, HUM, STATE, HEAD, innych lotów wykonywanych w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego (np. na hasło RATOWNIK), lotów w celu ochrony porządku publicznego (np. na hasło GARDA),
lotów do Rzeczypospolitej Polskiej statkami powietrznymi wyczarterowanymi na zlecenie organizatorów turystyki lub podmiotu działającego na ich zlecenie przed dniem 15 marca 2020, lotów na zlecenie Prezesa Rady Ministrów lub na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, statkami powietrznymi posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich.

Zakazowi nie podlegają również loty czarterowe realizowane przez obcych przewoźników lotniczych, które będą wykonywane na zlecenie państw obcych, w celu powrotu ich obywateli oraz loty statków powietrznych znajdujących się w niebezpieczeństwie.

Do 31 maja 2020 obowiązuje zakaz wykonywania handlowych przewozów lotniczych, w których przewozi się pasażerów w ruchu krajowym z wyjątkiem:

lotów wykonywanych w interesie publicznym lub państwa,
lotów statkami powietrznymi posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich, wykonujących lądowanie handlowe w celu zabrania lub pozostawienia pasażerów.
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast
Odczyt tekstu - zaznacz tekst lewym klawiszem i wciśnij ikonę odtwarzaj