Dane radarowe

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dysponuje bogatymi zasobami danych, które mogą mieć wartość handlową dla portów lotniczych, ośrodków badawczo-rozwojowych i firm prywatnych.

Zapewniając służbę dozorowania PAŻP prowadzi ciągły monitoring ruchu statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej. W oparciu o informacje rejestrowane przez systemy dozorowania: radary pierwotne (PSR i SMR), radary wtórne (MSSR, MSSR Mode S), systemy hiperboliczne (WAM, MLAT), systemy zależne od informacji ze statków powietrznych (ADS-B) oraz naniesione nań dane z planów lotów służb ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Services – ATS) posiadają pełen obraz aktualnej sytuacji ruchowej na polskim niebie.

Dane meteo

PAŻP pozostaje właścicielem i operatorem automatycznego systemu pomiarowego parametrów meteorologicznych (AWOS) na Lotnisku Chopina w Warszawie. System rejestruje na bieżąco parametry: RVR, wysokość podstawy chmur, wiatr, ciśnienie oraz temperatura. Ponadto PAŻP dysponuje archiwalnymi danymi pogodowymi dla wybranych regionalnych portów lotniczych, które mogą zostać wykorzystane np. do celów badań klimatycznych.

Dane lotnicze

Z informacji rejestrowanych przez systemy informatyczne PAŻP jest w stanie wygenerować dane i statystyki dotyczące wykonanych operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej i w krajowych portach lotniczych.

Dane radarowe to inaczej mówiąc informacja generowana w czasie rzeczywistym przez pracujące na potrzeby PAŻP ośrodki radiolokacyjne. Dzięki tej informacji port lotniczy może prognozować najbliższą przyszłość, co przekłada się na zwiększenie efektywności lotniska, zarówno w aspektach optymalizacji przepływu ruchu, jak również ekologii.
(Zenon Bieńkowski, Specjalista ds. jakości i analiz danych radiolokacyjnych, 36-letnie doświadczenie pracy w PAŻP)

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast
Odczyt tekstu - zaznacz tekst lewym klawiszem i wciśnij ikonę odtwarzaj