Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Elektroenergetyka

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dysponuje obecnie 3 zespołami elektroenergetyków w Warszawie oraz 6 zespołami w terenie, obejmując w ten sposób swoim działaniem obszar całej Polski. Tym samym, PAŻP z powodzeniem realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa elektroenergetycznego urządzeń, instalacji i systemów zarządzania ruchem lotniczym.

Nowe samochody Toyota Proace Furgon dla Energetyki PAŻP - Fot. Piotr Bożyk-PAŻP

W związku z rozszerzeniem działalności o usługi na rzecz podmiotów trzecich, katalog możliwych do realizacji przez PAŻP usług elektroenergetycznych obejmuje:

  • Reakcje 24h/dobę na incydenty, zdarzenia i awarie z zakresu elektroenergetyki
  • Identyfikacja przyczyn i diagnostyka w sytuacjach awaryjnych
  • Sporządzenia analiz i ekspertyz z zakresu elektroenergetyki
  • Opracowywanie założeń do działań, przedsięwzięć i projektów w zakresie elektroenergetyki, w tym przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia (OPZ), programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) oraz doradztwo w procesie projektowania i uzgadniania projektów
  • Odbiory fabryczne (FAT) i obiektowe (SAT) urządzeń, instalacji i systemów elektroenergetycznych (m.in. rozdzielnice, UPS, siłownie stałoprądowe, zespoły prądotwórcze, urządzenia automatyki przemysłowej) w celu sprawdzenia jakości wykonania  i potwierdzenia zamawianych parametrów oraz funkcjonalności
  • Okresowe przeglądy w zakresie elektroenergetyki obiektów infrastruktury krytycznej
  • Okresowe testy oraz badania sprawności urządzeń, instalacji i systemów elektroenergetycznych

PAŻP korzystając z posiadanych zasobów jest gotowa, bez uszczerbku dla własnego bezpieczeństwa elektroenergetycznego i realizowanych zadań, zaoferować wsparcie innym podmiotom m.in. branży lotniczej w zapewnieniu ciągłości pracy urządzeń, instalacji i systemów elektroenergetycznych, w tym w szczególności systemów zasilania – Tomasz Dzik, Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury Obiektowej, 4-letnie doświadczenie pracy w PAŻP.

Szukaj...