Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Nowa Papuga w służbie bezpieczeństwa lotniczego

Nowy samolot pomiarowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – Beechcraft King Air 350i, ze względu na barwną kolorystykę nazywany Papugą, wylądował dziś na lotnisku Fryderyka Chopina w Warszawie. Na przełomie 2015/2016 roku samolot rozpocznie służbę kontrolno-pomiarową realizowaną przez inspekcję lotniczą Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Fabrycznie nowy samolot został poddany w niemieckiej firmie Aerodata AG (Brunszwik) modyfikacji do wersji kontrolno-pomiarowej. Zakup i wyposażenie samolotu są współfinansowane ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, inwestycja o wartości blisko 34 mln złotych to ważny element zapewnienia bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej.

Nowa Papuga wyposażona jest w zaawansowaną technologicznie aparaturę pomiarową. Samolot będzie wykonywał kontrole urządzeń i systemów nawigacyjnych na polskich lotniskach np. kontrolę systemów ILS, radarów, łączności lotniczej, systemów świetlnych, a także procedur lotów. Kontrola z powietrza systemów i urządzeń nawigacyjnych odbywa się nie rzadziej niż co 12 miesięcy, a w przypadku urządzeń mających krytyczny wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu lotniczego, sprawdzenia takie wykonywane są co 6 miesięcy lub bezpośrednio po zaobserwowaniu takiej potrzeby.

Dotychczas w inspekcji lotniczej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej używane były dwa samoloty L410 Turbolet. Jedna z tych maszyn jest właśnie wycofywana ze służby. Ze względu na zakończenie produkcji tego typu samolotów ich serwis jest coraz bardziej kosztowny i czasochłonny.

Samolot Beechcraft King Air 350i rozwija wyższą prędkość niż używane dotychczas Turbolety, co umożliwia szybki przelot samolotu do miejsca realizacji pomiarów. Nowa maszyna może również operować na znacznie większym pułapie, ułatwia to możliwość wykonania kontroli pracy radarów. Współpraca systemu kontroli z powietrza z nowoczesną awioniką (Rockwell Collins ProLine 21) nowego samolotu pozwala na pełne wykorzystanie możliwości technicznych aparatury pomiarowej zamontowanej na pokładzie Beechcrafta.

W uroczystości odbioru nowego samolotu na warszawskim lotnisku im. Fryderyka Chopina udział wzięła prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalena Jaworska, prezes firmy Aerodata AG Hans J. Stahl, przedstawiciele resortu infrastruktury i rozwoju oraz pracownicy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Aerodata AG zaangażowani w projekt zakupu i wyposażenia nowego samolotu.

Szukaj...