Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

10-lecie współpracy służb żeglugi powietrznej Polski i Litwy w ramach Baltic FAB

Baltic Functional Airspace Block to porozumienie, którego głównym celem jest zwiększanie przepustowości i podnoszenie bezpieczeństwa przy równoczesnym obniżaniu kosztów służb nawigacyjnych. Podczas 5. Posiedzenia Rady Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni omówione zostały dotychczasowe osiągnięcia, wskazano również kolejne wspólne inicjatywy.

 Jednym z ważniejszych wydarzeń w najbliższym czasie ma być zacieśnienie współpracy Rady Bałtyckiej FAB z Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL), której zadaniem jest reagowanie na bieżącą sytuację geopolityczną w Europie środkowo-wschodniej, a także inne nadzwyczajne wydarzenia, które znacząco wpływają na kondycję ruchu lotniczego zarówno w Polsce, jak i na Litwie.

Z tej okazji Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber wraz z litewskim Wiceministrem Transportu i Komunikacji Juliusem Skačkauskasem podpisali Plan Działania Bałtyckiego FAB wraz z kilkoma dokumentami strategicznymi, określającymi kierunek dalszego rozwoju.

Współpraca z instytucjami Europy trwa od lat. Baltic FAB doskonale wpisuje się bowiem w koncepcję Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky), która ma doprowadzić do zintegrowania systemów zarządzania przestrzenią państw Starego Kontynentu. Świadczy o tym również ścisła współpraca w budowaniu systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji iTEC, a także przy projektach R&D w ramach SESAR 2020 i SESAR 3.

Wśród najważniejszych osiągnięć wynikających ze współpracy polsko-litewskiej jest wdrożenie Baltic FRA (Free Route Airspace), a więc możliwości planowania przez załogi trasy przelotów z pominięciem siatki dróg lotniczych, co daje przewoźnikom większą swobodę przygotowania planów lotu i ma znaczący wpływ na ochronę środowiska.

Umowa o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską została podpisana 17 lipca 2012 r. w Wilnie.

 

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...