Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:
CZRL
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej aktywnie uczestniczy w programie SESAR, stanowiącym technologiczny filar inicjatywy SES – Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i wdrożenie na szeroką skalę zharmonizowanej infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym (ATM) w Europie oraz rozwiązań pozwalających na ograniczenie podziału europejskiej przestrzeni powietrznej. Główne cele inicjatywy SESAR to redukcja opóźnień w ruchu lotniczym,...
Zobrazowanie radarowe polskiej przestrzeni powietrznej
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej aktywnie uczestniczy w realizacji programu SESAR (Single European Sky ATM Research), którego celem jest stworzenie i wdrożenie na dużą skalę nowej infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym (ATM), złożonej ze zharmonizowanych i interoperacyjnych komponentów zapewniających wysoką wydajność systemu ATM w Europie. Czym jest SESAR? Program SESAR to technologiczny filar inicjatywy „Jednolita Europejska Przestrzeń...

Szukaj...