Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

20 października – Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego.

FATCA to światowa Federacja zrzeszająca kontrolerów ruchu lotniczego ze 138 państw. Pośród jej głównych zadań, najważniejszym jest promowanie bezpieczeństwa, sprawności i regularności w lotnictwie, oraz ochrona zawodu kontrolera ruchu lotniczego. Ponad 50 lat temu, w 1956, narodziła się idea utworzenia profesjonalnej organizacji kontrolerów ruchu lotniczego o zasięgu światowym. Jej pomysłodawcą był Jacob Wachtel, twórca i […]

Szukaj...