Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

20 października – Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego.

FATCA to światowa Federacja zrzeszająca kontrolerów ruchu lotniczego ze 138 państw. Pośród jej głównych zadań, najważniejszym jest promowanie bezpieczeństwa, sprawności i regularności w lotnictwie, oraz ochrona zawodu kontrolera ruchu lotniczego.

Ponad 50 lat temu, w 1956, narodziła się idea utworzenia profesjonalnej organizacji kontrolerów ruchu lotniczego o zasięgu światowym. Jej pomysłodawcą był Jacob Wachtel, twórca i pierwszy prezes Stowarzyszenia Kontrolerów Ruchu Lotniczego w Izraelu. Pomysł szybko uzyskał wsparcie wielu już istniejących narodowych stowarzyszeń. W pierwszej kolejności powstał zespół dla powołania Federacji Europejskiej, czyli European Federation of Air Traffic Controllers (EFATCA).

Czas i miejsce ukonstytuowania się tego pierwszego organu ustalono na 19-20 października 1961 roku w Amsterdamie. Grupę inicjatywną tworzyło 12 państw europejskich. Jednak już podczas trwania pierwszej konferencji chęć przyłączenia się do organizacji zgłosiło kolejnych 20 krajów. W obecnej chwili do IFATCA (International Federation of Air Traffic Controllers) – bo taką nazwę ostatecznie przyjęto – należy 138 organizacji krajowych zrzeszających ponad 50 tysięcy kontrolerów ruchu lotniczego na całym świecie.„Kontrolerzy ruchu lotniczego pracujący na wieży i w centrach kontroli obszaru są profesjonalistami pracującymi niejako w ukryciu – niedostępni dla świata zewnętrznego – mówi Marc Baumgartner Prezes IFATCA – Zarówno opinia publiczna jak i media niewiele wiedzą o naszej pracy. IFATCA traktuje kontrolę ruchu lotniczego jako „szpik kostny” wypełniający „szkielet” konstrukcji zwanej ogólne infrastrukturą lotniczą. W lotnictwie to właśnie kontrolerzy są „żywą tkanką” tego organizmu”.Historia Polskiego Stowarzyszenia Kontrolerów Ruchu Lotniczego „POLATCA” rozpoczęła się w pamiętnym dla Polski roku 1980. 8 września zawiązał się Komitet Założycielski Stowarzyszenia, w którego skład weszli kontrolerzy ruchu lotniczego : Adam Kacperski, Witold Kamocki, Edward Radziejewski, Eugeniusz Wojtiuk. 3 lipca 1981 decyzją sądu Stowarzyszenie Polskich Kontrolerów Ruchu Lotniczego „POLATCA” uzyskało osobowość prawną. Blisko 9 lat później, 27 kwietnia 1990, „POLATCA” stała się profesjonalnym członkiem IFATCA.Więcej informacji :

Tomasz Wojciechowski Sekretarz POLATCA, LEO IFATCA

Tel. 603 640904

Mail: tangowhisky@poczta.onet.plStowarzyszenie Polskich Kontrolerów Ruchu Lotniczego „POLATCA”

ul. Wieżowa 8; 02-147 Warszawa, CZRL pok.C104

tel.: 22 574 58 18, fax: 22 574 58 19

polatca@pansa.pl

www.polatca.pansa.plPiotr Gawron

rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

rzecznik@pansa.pl

ul. Wieżowa 8; 02-147 Warszawa

tel. 22 574 67 74, fax: 22 574 67 79

kom. 609 102 863

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...