Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Zmiana stawek opłat za usługi nawigacyjne świadczone przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej

Zmiana powyższa wynika z dwóch powodów: od 01.01.2008 weszły w życie przepisy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1794/2006 z dnia 6.12.2006 ustanawiającego wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej, a także od tego dnia Polska jest zintegrowana z Centralnym Biurem Opłat Trasowych EUROCONTROL (CRCO). W związku z powyższym, w celu dostosowania do wymogów regulacyjnych, […]

Szukaj...