Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Zmiana stawek opłat za usługi nawigacyjne świadczone przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej

Zmiana powyższa wynika z dwóch powodów: od 01.01.2008 weszły w życie przepisy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1794/2006 z dnia 6.12.2006 ustanawiającego wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej, a także od tego dnia Polska jest zintegrowana z Centralnym Biurem Opłat Trasowych EUROCONTROL (CRCO).W związku z powyższym, w celu dostosowania do wymogów regulacyjnych, jak również w wyniku integracji z CRCO, PAŻP musiała wprowadzić zmiany w dotychczas obowiązujących stawkach za świadczone usługi.Jednocześnie, w wyniku integracji z Centralnym Biurem Opłat Trasowych (CRCO) instytucja ta przejęła zadania związane z wystawianiem faktur oraz rozliczaniem należności z tytułu opłat za usługi nawigacji trasowych świadczone przez PAŻP.Szczegółowe informacje o wysokości stawek opłat

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...