Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Jednolite zasady naliczania opłat lotniskowych

Zakresem nowych regulacji zostaną objęte duże porty lotnicze UE tzn. te, w których roczny ruch przekroczył 5 milion pasażerów lub w przypadku braku tak dużego portu lotniczego w którymś z państw członkowskich – największy istniejący port lotniczy. Dyrektywa obejmie swoim zakresem 67 europejskich portów lotniczych. Jej głównym założeniem jest harmonizacja podstawowych zasad dotyczących ustalania opłat […]

Szukaj...