Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Posiedzenie Podkomisji stałej ds. transportu lotniczego i gospodarki morskiej

Prezes PAŻP Pan Maciej Rodak na wstępie omówił historię, strukturę organizacyjną Agencji oraz podstawy prawne jej istnienia. Następnie członkowie podkomisji zapoznali się z zadaniami PAŻP. Największy nacisk został położony na omówienie pracy, szkoleń oraz statystyk zatrudnienia kontrolerów ruchu lotniczego, oraz na przedstawienie danych dotyczących infrastruktury urządzeń kontroli ruchu lotniczego. Druga część spotkania poświęcona została na […]

Szukaj...