Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Posiedzenie Podkomisji stałej ds. transportu lotniczego i gospodarki morskiejPrezes PAŻP Pan Maciej Rodak na wstępie omówił historię, strukturę organizacyjną Agencji oraz podstawy prawne jej istnienia. Następnie członkowie podkomisji zapoznali się z zadaniami PAŻP. Największy nacisk został położony na omówienie pracy, szkoleń oraz statystyk zatrudnienia kontrolerów ruchu lotniczego, oraz na przedstawienie danych dotyczących infrastruktury urządzeń kontroli ruchu lotniczego.Druga część spotkania poświęcona została na omówienie aktualnych statystyk dotyczących natężenia ruchu lotniczego w Polsce, prognoz na rok 2008 oraz celów i wyzwań jakie czekają Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w najbliższym czasie.W wyniku spotkania ustalono, że Ministerstwo Infrastruktury podejmie inicjatywę w celu nowelizacji: Ustawy o finansach publicznych oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie przepisów ułatwiających funkcjonowanie PAŻP jako państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym.Ministerstwo Infrastruktury i PAŻP we współpracy z Podkomisją stałą ds. transportu lotniczego i gospodarki morskiej przygotują projekt dezyderatu do Rządu RP w sprawie stanowiska Polski wobec prac Komisji Europejskiej dotyczących podziału europejskiej przestrzeni powietrznej.Żródło: PAŻP, Ministerstwo Infrastruktury

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...