Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

ATC Global

W konferencji i wystawie, jak co roku, uczestniczyli przedstawiciele dostawców usług, regulatorów oraz władz lotniczych Europy i świata, wśród których znaleźli się również przedstawiciele PAŻP. Uzyskana wiedza oraz nawiązane kontakty wykorzystywane będą w bieżącej pracy PAŻP oraz w przyszłych projektach z domeny CNS i ATM. Więcej informacji: http://www.atcevents.com/atc08/show_link1.asp http://www.airport-int.com/categories/events/atc-global-2008.asp http://www.airport-technology.com/contractors/traffic/atc/

Posiedzenie CANSO – 10.03.2008

Ze strony PAŻP udział wzięli: – Krzysztof Banaszek Z-ca Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej, p.o. Prezesa PAŻP – Maciej Rodak – Dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem W czasie posiedzenia Komitet Zarządzający CANSO przedstawił koncepcję dalszego rozwoju organizacji (skupiającej obecnie kilkudziesięciu dostawców usług żeglugi powietrznej oraz przedstawicieli przemysłu). Po przedstawieniu koncepcji rozwoju organizacji, uwzględniającej podstawowe zadania ANSP, omówiono […]

Szukaj...