Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Posiedzenie CANSO – 10.03.2008

Ze strony PAŻP udział wzięli:

– Krzysztof Banaszek Z-ca Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej, p.o. Prezesa PAŻP

– Maciej Rodak – Dyrektor Biura Zarządzania BezpieczeństwemW czasie posiedzenia Komitet Zarządzający CANSO przedstawił koncepcję dalszego rozwoju organizacji (skupiającej obecnie kilkudziesięciu dostawców usług żeglugi powietrznej oraz przedstawicieli przemysłu). Po przedstawieniu koncepcji rozwoju organizacji, uwzględniającej podstawowe zadania ANSP, omówiono główne obszary zadań, jakie będą realizowały poszczególne struktury CANSO. Ustalono także główne kierunki zmian

w obszarze służb żeglugi powietrznej, po czym nastąpiło głosowanie kompletnej koncepcji, którą nazwano „Imagine 2010”.Przedstawiona przez Komitet Zarządzający koncepcja została przyjęta do realizacji.Więcej informacji:

http://www.canso.org/canso/web/

http://www.canso.org/Canso/Web/news/CANSO+press+releases/CANSO+BEGINS+NEW+ERA.htm


Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...