Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Szkolenia


Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie to jedyna w Polsce instytucja przygotowująca cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Control – ATC), pracowników i kandydatów do pracy w służbach ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Services – ATS) oraz szkoląca pracowników i chętnych do pracy w sektorze lotniczym. Zakres oferowanych przez PAŻP szkoleń jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi: personel latający i naziemny linii lotniczych, pracowników portów lotniczych i aeroklubów oraz instytucji lotniczych i państwowych, w tym Ministerstwa Infrastruktury, ULC i PKBWL, operatorów, instruktorów i egzaminatorów BSP, a także pasjonatów lotnictwa.

W strukturach PAŻP został wyodrębniony Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego (ATS) „OSPA”, którego korzenie sięgają początku drugiej połowy XX. wieku. Aktualnie „OSPA” oferuje następujące szkolenia i kursy:

Aeronautical Data Quality (ADQ)

5 lub 3-dniowe szkolenie stacjonarne dla dostawców danych do produktów informacji lotniczej w zakresie zagadnień związanych z AIS/AIM oraz ADQ.

PLanning eXtensions (PLX)

1-dniowe szkolenie zdalne dla dostawców danych do produktów informacji lotniczej w zakresie obsługi oprogramowania PLanning eXtensions w wersji 2.8, wraz z miesięcznym dostępem do platformy testowej PLX.

SNOWTAM

1-dniowe szkolenie zdalne dla Dyżurnych Operacyjnych Portów Lotniczych, personelu latającego, cywilnych i wojskowych służb ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Services – ATS) (np. AFISO), aeroklubów i instytucji lotniczych, w zakresie nowego formularza SNOWTAM, który zaczął obowiązywać od 12 sierpnia 2021 r.

Basic Familiarization Course (BFC)

4-dniowe weekendowe szkolenie stacjonarne zapoznawcze dla osób zainteresowanych pracą w służbach ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Services – ATS) i wszystkich pasjonatów lotnictwa, w zakresie podstawowych pojęć i zagadnień lotniczych. Szkolenie ma charakter warsztatowy i obejmuje zajęcia praktyczne polegające na realizacji ćwiczeń na symulatorze TWR 360o i platformie testowej PEGASUS_21.

Szkolenia Dronowe (BSP)

1-dniowe szkolenie stacjonarne dla komercyjnych i rekreacyjnych operatorów Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) oraz podmiotów szkolących do świadectw kwalifikacji operatora BSP używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe (UAVO), w zakresie prawa lotniczego, struktury polskiej przestrzeni powietrznej, informacji lotniczej, służb ruchu lotniczego, planowania i zgłaszania lotów, oraz instrukcji operacyjnych (INOP).

Istnieje także możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb określonych klientów – cywilnych i wojskowych podmiotów zarządzających przestrzenią powietrzną, portów lotniczych, aeroklubów, służb porządkowych i bezpieczeństwa, obiektów infrastruktury krytycznej, kancelarii prawnych, w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z niewłaściwym lub wrogim użyciem BSP i wykorzystaniem systemów antydronowych – prawo i technologia.

Aviation English (AE)

Kurs stacjonarny dla osób zainteresowanych pracą w służbach ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Services – ATS) i wszystkich pasjonatów lotnictwa w zakresie słownictwa i wyrażeń, użycia oraz wymowy lotniczego języka angielskiego (czas trwania w zależności od poziomu językowego i potrzeb klienta).

Air Traffic Control (ATC)

Kursy licencyjne, szkolenia podstawowe i odświeżające dla instruktorów szkolenia praktycznego na symulatorach i stanowiskach operacyjnych oraz osób oceniających, a także szkolenia przygotowawcze do egzaminów państwowych dla praktykantów-kontrolerów i kontrolerów ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Control – ATC) oraz informatorów obszarowej i radarowej służby informacji powietrznej (ang. Flight Information Service/Radar Information Service – FIS/RIS).

Inne - dedykowane

W zależności od potrzeb Klienta.

Większość szkoleń i kursów PAŻP jest obowiązkowych i zgodnych z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), rozporządzeniami Unii Europejskiej i przepisami Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Kończą się one wydaniem odpowiednich zaświadczeń i certyfikatów.

Szkolenia i kursy PAŻP prowadzone są w formie małych grup warsztatowych przez doświadczoną kadrę instruktorską – teoretyków i praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w nauczaniu i pracy w PAŻP oraz innych instytucjach lotniczych.

Na potrzeby osób szkolących się i kursantów PAŻP wykorzystuje ukończony w 2017 roku nowoczesny budynek wraz z zaawansowanymi pomocami edukacyjnymi i salami multimedialnymi, w tym symulatorami kontroli ruchu lotniczego MicroNav Best i platformą testową PEGASUS_21 z 24 podwójnymi stanowiskami operacyjnymi i 5 stanowiskami wieży kontroli lotniska (w tym TWR 360o). Kursanci mają także dostęp do zaplecza sportowego (basen, sauna, siłownia, sala gimnastyczna) i gastronomicznego (restauracja).

Nowoczesne  sale wykładowe, symulatory dla wszystkich służb ATC, doświadczeni, posiadający unikalną wiedzę i umiejętności instruktorzy szkolenia teoretycznego i praktycznego Ośrodka Szkolenia Personelu ATS PAŻP – to zalety, które pozwalają na organizację wszystkich rodzajów szkoleń dla kandydatów i kontrolerów ruchu lotniczego oraz informatorów FIS – Klaudiusz Dybowski, Kierownik Zespołu Przygotowania i Standaryzacji Dokumentacji Szkoleniowej, 40-letnie doświadczenie pracy w PAŻP.

Szukaj...