Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Szkolenia

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie to jedyna w Polsce instytucja przygotowująca cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Control – ATC), pracowników i kandydatów do pracy w służbach ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Services – ATS) oraz szkoląca pracowników i chętnych do pracy w sektorze lotniczym. Zakres oferowanych przez PAŻP szkoleń jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi: personel latający i naziemny linii lotniczych, pracowników portów lotniczych i aeroklubów oraz instytucji lotniczych i państwowych, w tym Ministerstwa Infrastruktury, ULC i PKBWL, operatorów, instruktorów i egzaminatorów BSP, a także pasjonatów lotnictwa.

W strukturach PAŻP został wyodrębniony Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego (ATS) „OSPA”, którego korzenie sięgają początku drugiej połowy XX. wieku. Aktualnie „OSPA” oferuje następujące szkolenia i kursy:

Aeronautical Data Quality (ADQ)

5 lub 3-dniowe szkolenie stacjonarne dla dostawców danych do produktów informacji lotniczej w zakresie zagadnień związanych z AIS/AIM oraz ADQ.

PLanning eXtensions (PLX)

1-dniowe szkolenie zdalne dla dostawców danych do produktów informacji lotniczej w zakresie obsługi oprogramowania PLanning eXtensions w wersji 2.8, wraz z miesięcznym dostępem do platformy testowej PLX.

JUŻ WKRÓTCE

SNOWTAM

2-dniowe szkolenie stacjonarne dla Dyżurnych Operacyjnych Portów Lotniczych, personelu latającego, cywilnych i wojskowych służb ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Services – ATS) (np. AFISO), aeroklubów i instytucji lotniczych, w zakresie nowego formularza SNOWTAM, który zacznie obowiązywać w Polsce od 4 listopada 2021 r.

JUŻ WKRÓTCE

Basic Familiarization Course (BFC)

5-dniowe szkolenie stacjonarne zapoznawcze dla osób zainteresowanych pracą w służbach ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Services – ATS) i wszystkich pasjonatów lotnictwa, w zakresie podstawowych pojęć i zagadnień lotniczych.

JUŻ WKRÓTCE

Warsztaty Dronowe (BSP)

1-dniowe szkolenie stacjonarne dla komercyjnych i rekreacyjnych operatorów Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) oraz podmiotów szkolących do świadectw kwalifikacji operatora BSP używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe (UAVO), w zakresie prawa lotniczego, struktury polskiej przestrzeni powietrznej, informacji lotniczej, służb ruchu lotniczego, planowania i zgłaszania lotów, oraz instrukcji operacyjnych (INOP).

Istnieje także możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb określonych klientów - cywilnych i wojskowych podmiotów zarządzających przestrzenią powietrzną, portów lotniczych, aeroklubów, służb porządkowych i bezpieczeństwa, obiektów infrastruktury krytycznej, kancelarii prawnych, w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z niewłaściwym lub wrogim użyciem BSP i wykorzystaniem systemów antydronowych – prawo i technologia.

JUŻ WKRÓTCE

Aviation English (AE)

Kurs stacjonarny dla osób zainteresowanych pracą w służbach ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Services – ATS) i wszystkich pasjonatów lotnictwa w zakresie słownictwa i wyrażeń, użycia oraz wymowy lotniczego języka angielskiego (czas trwania w zależności od poziomu językowego i potrzeb klienta).

W zależności od potrzeb Klienta.

Inne - dedykowane

Większość szkoleń i kursów PAŻP jest obowiązkowych i zgodnych z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), rozporządzeniami Unii Europejskiej i przepisami Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Kończą się one wydaniem odpowiednich zaświadczeń i certyfikatów.

Szkolenia i kursy PAŻP prowadzone są w formie małych grup warsztatowych przez doświadczoną kadrę instruktorską – teoretyków i praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w nauczaniu i pracy w PAŻP oraz innych instytucjach lotniczych.

Na potrzeby osób szkolących się i kursantów PAŻP wykorzystuje ukończony w 2017 roku nowoczesny budynek wraz z zaawansowanymi pomocami edukacyjnymi i salami multimedialnymi, w tym symulatorami kontroli ruchu lotniczego MicroNav Best i platformą testową PEGASUS_21 z 24 podwójnymi stanowiskami operacyjnymi i 5 stanowiskami wieży kontroli lotniska (w tym TWR 360o). Kursanci mają także dostęp do zaplecza sportowego (basen, sauna, siłownia, sala gimnastyczna) i gastronomicznego (restauracja).

Air Traffic Control (ATC)

Kursy licencyjne, szkolenia podstawowe i odświeżające dla instruktorów szkolenia praktycznego na symulatorach i stanowiskach operacyjnych oraz osób oceniających, a także szkolenia przygotowawcze do egzaminów państwowych dla praktykantów-kontrolerów i kontrolerów ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Control – ATC) oraz informatorów obszarowej i radarowej służby informacji powietrznej (ang. Flight Information Service/Radar Information Service – FIS/RIS).

Nowoczesne  sale wykładowe, symulatory dla wszystkich służb ATC, doświadczeni, posiadający unikalną wiedzę i umiejętności instruktorzy szkolenia teoretycznego i praktycznego Ośrodka Szkolenia Personelu ATS PAŻP – to zalety, które pozwalają na organizację wszystkich rodzajów szkoleń dla kandydatów i kontrolerów ruchu lotniczego oraz informatorów FIS. (Klaudiusz Dybowski, Kierownik Zespołu Przygotowania i Standaryzacji Dokumentacji Szkoleniowej, 40-letnie doświadczenie pracy w PAŻP)

Warsztaty Dronowe już z samej nazwy zobowiązują i stoją na naprawdę na wysokim poziomie. Prowadzący położył duży nacisk na bezpieczeństwo wykonywania lotów, świadomość operatorów oraz praktyczne kwestie wykorzystania całej wiedzy, którą przekazał podczas warsztatów. (Uczestnik szkolenia Warsztaty Dronowe (BSP))

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast