Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Co i gdzie budujemy?

Nowy Kampus Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej powstanie przy al. Powstańców Warszawy w miejscowości Reguły w gminie Michałowice. Kampus stanowić będzie zespół budynków rozlokowanych na działce o powierzchni ponad 16 ha. Głównymi obiektami inwestycji będą: centrum operacyjne służb żeglugi powietrznej oraz budynek biurowy.

Projekt Kampusu został opracowany na podstawie koncepcji wyłonionej w drodze konkursu architektonicznego organizowanego ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Jest on zgodny z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dzięki nowoczesnemu wzornictwu stanowić będzie atrakcyjną, reprezentacyjną przestrzeń.

Projektantem Kampusu została wybrana firma DEDECO. Budowa jest zaplanowana na lata 2022 – 2024, a wyposażenie obiektów na rok 2025. W roku 2021 uruchomimy zamówienie na generalnego wykonawcę.

Jak będzie wyglądał Kampus i czy wpłynie on na życie Mieszkańców Reguł?

Kampus PAŻP stanowić będzie zespół budynków o nowoczesnym wyrazie architektonicznym, kubaturowo dostosowanym do okolicznej zabudowy (Urzędu Gminy Michałowice) oraz warunków wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Istotną rolę kompozycyjną w założeniu odgrywać będzie zieleń.

W ramach budowy Kampusu zrealizowane zostaną dwa wjazdy na teren obiektu – od alei Powstańców Warszawy i ulicy Granicznej. Szczegółowe rozwiązania komunikacyjne zostaną określone w toku prowadzonych postępowań administracyjnych związanych z realizacją inwestycji. Stosowane w Agencji godziny pracy personelu administracyjnego (7:00-15:00) oraz zmianowy tryb pracy personelu operacyjnego powodują, że wpływ realizacji inwestycji na zwiększenie ruchu w okolicy nie będzie znaczący. Dodatkowo przewiduje się, że większość ruchu „do” i „z” Kampusu będzie odbywać się w kierunku odwrotnym do dominujących potoków.
W trosce o dobro Mieszkańców zadbaliśmy o to, by projektowany Kompleks był nowoczesny i estetyczny. Architekci dołożyli starań, aby utrzymał on wszelkie standardy bezpieczeństwa energetycznego i przeciwpożarowego. Podczas budowy zastosowane zostaną też nowoczesne technologie gwarantujące bezpieczeństwo danych i zapewniające optymalne warunki pracy operacyjnej dla personelu PAŻP.
Kompleks będzie zarazem w pełni ekologiczny. Użycie najnowszych technologii, a także nowoczesne wzornictwo mają na celu zminimalizowanie wpływu inwestycji na środowisko naturalne. Obecność Kompleksu PAŻP oraz jego późniejsze funkcjonowanie nie odbije się więc negatywnie na okolicznych Mieszkańcach.

Budowa Kompleksu PAŻP to korzyść dla całej gminy Michałowice, w której powstanie innowacyjny ośrodek, unikalny w skali całego kraju. Inwestycja Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oznacza nowe miejsca pracy oraz większe wpływy do lokalnej kasy.

Dlaczego budujemy Kampus PAŻP?

Kampus w Regułach pełnić będzie funkcję nowej siedziby PAŻP i docelowo przejmie wszystkie funkcje operacyjne oraz wspomagające realizowane aktualnie w obiektach w Warszawie (z wyłączeniem służb dla lotniska Chopina i Ośrodka Szkolenia). W Kampusie zapewniana będzie większość służb ruchu lotniczego dla Polski, a także niezbędne służby pomocnicze.

Zaawansowane technologicznie obiekty to szereg korzyści operacyjnych dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, a więc i dla naszego kraju. Realizacja Kampusu wpisuje się bowiem w wizję PAŻP, jako:
– Organizacji stanowiącej pomost między Wschodem a Zachodem Europy w obszarze świadczenia usług i zapewnienia służb żeglugi powietrznej.
– Organizacji innowacyjnej, inwestującej w wiedzę i rozwój.
– Organizacji o silnej pozycji na europejskim rynku dostawców usług żeglugi powietrznej.

Kampus umożliwi skuteczniejsze reagowanie na wyzwania rozwijającego się rynku lotniczego, wzmacniając zarazem rolę Polski jako kluczowego gracza w Europie Środkowo-Wschodniej. W nowej siedzibie PAŻP prowadzona będzie działalność badawczo-rozwojowa na szeroką skalę, w tym prace nad rozwojem kolejnych generacji systemów zarządzania ruchem lotniczym. Centrum w Regułach stanowić będzie jeden z najnowocześniejszych ośrodków tego typu w Europie, umacniając zarazem naszą pozycję na rynku.

Budowa Kampusu to także szereg korzyści operacyjnych dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Powstanie bezpieczne Big Data Center, czyli zaawansowane technologicznie centrum zarządzania ogromną ilością danych używanych w operacjach lotniczych. Wybudowana zostanie infrastruktura niezbędna do prawidłowego funkcjonowania wielu nowych technologii: wirtualnych wież kontroli lotniska (rTWR), systemu zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych PansaUTM czy systemu zarządzania ruchem lotniczym iTEC, oraz umożliwiająca przeprowadzenie głębokiej rekonstrukcji przestrzeni powietrznej w Polsce w związku z realizacją projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Na jakim etapie jesteśmy?

W tej chwili trwa finalizacja prac projektowych w ramach etapu projektu wykonawczego. Prowadzimy postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji.
9 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne PAŻP z Mieszkańcami gminy Michałowice, w którym udział wziął p.o. Prezesa PAŻP Janusz Janiszewski i Wójt gminy Michałowice Małgorzata Pachecka. W ramach prowadzonego dialogu społecznego planowana jest też organizacja kolejnych spotkań tego typu, będziemy o nich na bieżąco informować.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją:
Kampus PAŻP – wizualizacja

Wsłuchujemy się w głosy Mieszkańców gminy Michałowice. Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i propozycje.
Zapraszamy do kontaktu: kampus@pansa.pl

Szukaj...