Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Usługi doradcze

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej już od 50 lat zarządza ruchem lotniczym na polskim niebie. PAŻP dba o bezpieczeństwo operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej – szóstej pod względem wielkości w Europie.

Jako organizacja z celami strategicznymi nastawionymi na bezpieczeństwo, skuteczność i rozwój, PAŻP doskonale rozumie aktualne wymagania i potrzeby rynku lotniczego. Wyzwania związane z płynnym ruchem lotniczym i efektywnym zarządzaniem przestrzenią powietrzną, włączając w to kwestie zrównoważonego rozwoju i innowacji, sprawiają, iż PAŻP ma kompetencje i doświadczenie pozwalające zaoferować następujące usługi doradcze:

Projektowanie przestrzeni powietrznej

Usługa doradcza dla cywilnych i wojskowych podmiotów zarządzających przestrzenią powietrzną w zakresie projektowania przestrzeni powietrznej.

PAŻP jest odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa 2,500 lotów dziennie na obszarze 334,000 km2.

Projektowanie procedur lotu

Usługa doradcza dla niekontrolowanych portów lotniczych, aeroklubów, itp. w zakresie projektowania, walidacji i utrzymania operacyjnego nowych oraz już istniejących instrumentalnych procedur lotu – konwencjonalnych (opartych o ILS, VOR i NDB) i nawigacji obszarowej (RNAV).

PAŻP zaprojektowała i utrzymuje w operacyjnym wykorzystaniu procedury lotu dla 15 lotnisk kontrolowanych w Polsce.

Szkolenia Dronowe (BSP)

Usługa doradcza dla podmiotów użytkujących lub zainteresowanych użytkowaniem BSP w zakresie możliwości wykorzystania BSP, prawa lotniczego, struktury polskiej przestrzeni powietrznej, informacji lotniczej, służb ruchu lotniczego oraz planowania i zgłaszania lotów, w tym analizy ryzyka lotu i instrukcji operacyjnych (INOP).

Usługa doradcza dla podmiotów szkolących, w zakresie prowadzenia szkoleń, opracowania indywidualnych programów szkoleń, opracowania materiałów szkoleniowych i szkolenia dla personelu.

PAŻP prowadzi własne szkolenia w zakresie prawa lotniczego, struktury polskiej przestrzeni powietrznej, informacji lotniczej, służb ruchu lotniczego oraz planowania i zgłaszania lotów, w tym analizy ryzyka lotu i instrukcji operacyjnych (INOP).

Integracja i zarządzanie Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi (BSP)

Usługa doradcza dla cywilnych i wojskowych podmiotów zarządzających przestrzenią powietrzną, portów lotniczych, aeroklubów, służb porządkowych i bezpieczeństwa, obiektów infrastruktury krytycznej, samorządów terytorialnych, kancelarii prawnych, w zakresie organizacji przestrzeni w kontekście dynamicznego i efektywnego zarządzania lotami BSP w przestrzeni kontrolowanej (CTR).

default
Systemy antydronowe – prawo i technologia

Usługa doradcza dla cywilnych i wojskowych podmiotów zarządzających przestrzenią powietrzną, portów lotniczych, aeroklubów, służb porządkowych i bezpieczeństwa, obiektów infrastruktury krytycznej, kancelarii prawnych, w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wrogimi użyciem BSP i wykorzystaniem systemów antydronowych – prawo i technologia.

PAŻP jest odpowiedzialna m.in. za pionierski w skali świata system PansaUTM przeznaczony do koordynacji lotów BSP oraz cyfrowego zarządzania wnioskami i zgodami na loty w przestrzeni powietrznej. PAŻP od 8 lat wprowadza coraz to doskonalsze procedury dla służb ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Services – ATS) i operatorów BSP pozwalające na dynamiczną i efektywną koordynację równoległego wykorzystania przestrzeni powietrznej przez lotnictwo załogowe i bezzałogowe.

Tworzenie lotniskowych „Master Plan”

Usługa doradcza dla portów lotniczych w zakresie współtworzenia lotniskowych „Master Plan”.

PAŻP uczestniczy we współtworzeniu „Master Plan” dla Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Inne - dedykowane

W zależności od potrzeb Klienta.

Usługi doradcze PAŻP są skrojone na miarę potrzeb Klientów oraz świadczone przez doświadczonych specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie pracy w PAŻP oraz innych instytucjach lotniczych. Katalog usług doradczych PAŻP stale się powiększa, tak, aby skutecznie zrealizować zadania i osiągnąć cele założone przez naszych Klientów.

PAŻP współpracuje także z innymi firmami, kancelariami prawnymi i indywidualnymi osobami świadczącymi usługi doradcze.

PAŻP to właściwe miejsce doradztwa dla podmiotów, które pragną wykorzystać w swoim biznesie szybko rozwijającą się branżę BSP – Maciej Włodarczyk, Kierownik Działu Zarządzania Operacjami BSP, 13-letnie doświadczenie pracy w PAŻP.

Lotnisko Krosno chciałoby zamówić w PAŻP opracowanie procedury GNSS. Podoba mi się profesjonalizm tej instytucji i możliwość dostosowania tego procesu do realiów budżetu małej jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Krosno – Katarzyna Bęben, Prezes Zarządu Lotnisko Krosno Sp. z o.o.

Szukaj...