Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

PansaUTM

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej doskonale rozumie zmiany zachodzące dziś w przestrzeni powietrznej. Jedną z nich jest dynamiczny rozwój sektora bezzałogowych statków powietrznych (BSP), popularnie nazywanych dronami. Jednym z celów strategicznych PAŻP jest stworzenie odpowiedniego środowiska dla dalszego rozwoju rynku usług BSP, czyli realizacja europejskiej koncepcji U-space zakładającej bezpieczną i efektywną integrację operacji wykonywanych przez drony z załogowym ruchem lotniczym. Fundamentem i zarazem kluczowym elementem do osiągnięcia tego celu jest system umożliwiający elektroniczną koordynację lotów BSP oraz cyfrowe zarządzanie wnioskami i zgodami na loty w przestrzeni powietrznej.

PansaUTM to cyfrowa koncepcja koordynacji lotów BSP oraz cyfrowego zarządzania wnioskami i zgodami na loty w przestrzeni powietrznej, na którą składają się autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa, zintegrowana z aplikacją mobilną.

PansaUTM będący źródłem nadrzędnych informacji i danych aeronautycznych, to system ułatwiający proces koordynacji lotów BSP, dostarczając informacji związanych z operatorami, ich uprawnieniami i dronami a w razie konieczności możliwość oceny wniosków na loty BSP. System PansaUTM z funkcjonalnością dFPL (ang. drone Flight Plan), czyli cyfrowych planów lotów BSP pozwala także na elektroniczne tworzenie misji wykonywanych poza zasięgiem wzroku BVLOS (ang. Beyond Visual Line of Sight) i w zasięgu wzroku VLOS (ang. Visual Line of Sight) zgodnie z obowiązującymi przepisami, ukształtowaniem terenu oraz uwzględnieniem aktualnych warunków panujących w powietrzu – zajętości struktur przestrzeni powietrznej, ograniczeń operacyjnych i pogody. Wykreowana misja dla przede wszystkim przestrzeni kontrolowanej jest analizowana przez system, aby na poziomie przed taktycznym wydać cyfrowe zgody na wskazane loty BSP. Proces ten odbywa się w pełni elektronicznie w czasie rzeczywistym, wykrywając potencjalne konflikty w przestrzeni powietrznej na poziomie strategicznym oraz usprawniając planowanie, weryfikację i akceptację misji BSP. Najważniejszym elementem systemu PansaUTM jest interfejs kontroli ruchu lotniczego i wsparcie dla zapewniania bezpiecznych służb żeglugi powietrznej.

System PansaUTM obejmuje również możliwość e-identyfikacji i lokalizacji drona w czasie rzeczywistym, jeśli dysponuje on którąś z wybranych metod trackingu, dynamiczny geo-fencing umożliwiający nakazanie lądowania wybranym operatorom BSP, a także bezpośrednią, dwukierunkową, niewerbalną komunikację na linii służby ruchu lotniczego – operator BSP poprzez tak zwany CDDLC (ang. Controller-Drone Data Link Communication), przyczyniając się do dekonfliktacji na poziomie taktycznym. System PansaUTM zmniejsza obciążenie służb ruchu lotniczego, jednocześnie przygotowując do spodziewanego wzrostu liczby operacji BSP w przyszłości. System został zaprojektowany w celu zapewnienia obecnego poziomu bezpieczeństwa innym użytkownikom przestrzeni powietrznej.

PansaUTM to unikalny system, który przystosowany jest do obsługi przed podmiot zarządzający przestrzenią powietrzną odpowiedzialny za wolumeny kontrolowanej przestrzeni powietrznej. Modułowa architektura systemu PansaUTM pozwala na jego pełne lub częściowe wdrożenie, zgodnie z aktualnymi i przyszłymi wymaganiami i potrzebami użytkowników, a także na dostosowanie ze względu na język oraz zmieniające się regulacje (np. różne prawo krajowe czy wspólne przepisy europejskie i wspierające je usługi U-space U1-U4). Jednocześnie system PansaUTM jest zgodny z istniejącymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (np. RODO) oraz kompatybilny z istniejącymi rozwiązaniami ATM (ang. Air Traffic Management) wykorzystywanymi przez cywilne i wojskowe podmioty zarządzające przestrzenią powietrzną i załogowym ruchem lotniczym. W ramach PAŻP system PansaUTM zintegrowany jest z systemem PANDORA do wyświetlania informacji lotniczych i systemem CAT do zarządzania strukturami przestrzeni powietrznej w czasie rzeczywistym. System PansaUTM umożliwia także integrację z innymi usługodawcami U-space, np. lokalnych systemów DTM (ang. Drone Traffic Management) poprzez otwarte interfejsy API.

PansaUTM to rozwiązanie bezpieczne, kompletne, elastyczne, spójne i otwarte. System PansaUTM pomyślnie przeszedł proces akredytacji prowadzony przez PAŻP i nadzorowany przez polski Urząd Lotnictwa Cywilnego. W 2020 roku PAŻP wdrożyła operacyjnie system PansaUTM w strefach kontrolowanych lotnisk w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Modlinie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz sektorach informacji powietrznej FIS Gdańsk, Kraków, Olsztyn, Poznań i Warszawa. Oznacza to, iż cała Polska jest w zasięgu usług PansaUTM.

PansaUTM to narzędzie, które stanowi fundament dla wdrożenia koncepcji U-space oraz nowych przyszłych usług U-space i zastosowań dla dronów. System pozwala sprostać rosnącemu popytowi na usługi wykonywane za pomocą dronów, dzięki jego nowoczesnym funkcjom – zarządzania planami lotów BSP oraz niewerbalnej komunikacji pomiędzy operatorami dronów a zarządzającymi przestrzenią powietrzną. PansaUTM pozwala bezpiecznie zaangażować instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej oraz kontrolerów ruchu lotniczego, dzięki czemu integracja lotnictwa załogowego i bezzałogowego stała się rzeczywistością. Jednocześnie system jest na tyle elastyczny, że będzie mógł ewoluować w ramach wprowadzanych przepisów dotyczących U-space w przyszłości – Mateusz Kotliński, Kierownik Programu U-space, 6 lat doświadczenia w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, 6 lat doświadczenia w PAŻP

Szczegółowe informacje nt. systemu PansaUTM można uzyskać na stronach pansa.pl/pansautm i pansa.pl/u-space

W celu uzyskania informacji operacyjnych prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Operacjami BSP: drony@pansa.pl.
W celu uzyskania informacji biznesowej prosimy o kontakt z Działem Rozwoju Biznesu: business@pansa.pl.

Szukaj...