Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

DroneTower

Mobilny dostęp do systemu PansaUTM zapewnia aplikacja DroneTower dostępna dla urządzeń z systemem Android i iOS.

Pobierz aplikację DroneTower, a następnie zaloguj się używając danych logowania do PansaUTM. Jeśli jeszcze nie masz konta w PansaUTM możesz je założyć tutaj.

DroneTower służy do:

 • informowania Agencji o zamiarze wykonania lot BSP
  w polskiej przestrzeni powietrznej;
 • koordynacji lotów w przestrzeniach kontrolowanych
  i poza nimi;
 • niewerbalnej dwukierunkowej komunikacji pomiędzy służbami ruchu lotniczego (ATS) a pilotem drona;
 • wizualizacji i dostępu do stref geograficznych, aktualizowanych zgodnie z pojawianiem się danych
  o danych o wykorzystaniu przestrzeni powietrznej AUP/UUP;
 • wizualizacji dostępu do danych aeronautycznych zawartych w NOTAM (nie działa w czasie rzeczywistym);
 • informowania o lotach BSP innych pilotów dronów.
 • informowanie o możliwości wykonywania lotu BSP
  w dowolnym miejscu na terenie Polski za pomocą czytelnego komunikatora, składającego się z czterech ikon: 

Uwaga! Bardzo ważne!

Do poprawnego działania aplikacja wymaga rejestracji użytkownika w systemie PansaUTM na stronie utm.pansa.pl, stałego dostępu do internetu oraz podania POLSKIEGO (+48) mobilnego numeru telefonu, pod którym musimy być dostępni
w trakcie wykonywania lotu. Stały dostęp do internetu jest konieczny do prawidłowego działania dwukierunkowej niewerbalnej komunikacji pomiędzy służbami ruchu lotniczego (ATS) a pilotem drona. Dzięki tej formie łączności:

 • Twój rejon lotu staje się widoczny dla Służb Ruchu Lotniczego
 • tam gdzie to wymagane otrzymujesz akceptację lotu od kontrolera (TWR)
 • możesz otrzymywać komunikaty wysyłanych przez PAŻP, np. nakazujące natychmiastowe zakończenie lotu
 • w razie utraty kontroli nad dronem poprzez DroneTower wysyłasz informację służbom ruchu lotniczego. 

Check-In w aplikacji DroneTower

Na mocy Wytycznych nr 7/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 maja 2024 r.  oraz przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art. 15zzzzl) każdy lot BSP w polskiej przestrzeni powietrznej powinien się odbyć po poinformowaniu PAŻP o zamiarze wykonania lotu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, określonego przez Agencję, czyli aplikacji DroneTower.

Dzięki wykonaniu Check-In w aplikacji DroneTower, który jest integralną częścią działającego operacyjnie systemu PansaUTM, służby zarządzania ruchem lotniczym widzą każdy zgłoszony lot drona na polskim niebie. Dzięki temu kontrolerzy TWR i informatorzy FIS widzą na swoich wskaźnikach każdy Check-In i w razie potrzeby, np. przelotu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, mogą (nie muszą!) nakazać lub zasugerować (w przypadku FIS) pilotom dronów natychmiastowe przerwanie operacji. Tą drogą również służby ATS mogą modyfikować parametry planowanej operacji np. ograniczając maksymalną wysokość lotu lub skracając czas lotu. 

Zielona ikona Check-Ina oznacza, że został on zaakceptowany przez kontrolera TWR (na ilustracji) lub zobaczony przez informatora FIS.

Informacja o strefach geograficznych: sprawdzanie przestrzeni powietrznej w dowolnym miejscu Polski

DroneTower umożliwia sprawdzenie przed lotem czy w wybranym miejscu na terenie Polski będziemy mogli latać. W tym celu wystarczy kliknąć na mapie pożądaną lokalizację. Umiejscowiona w górnej części ekranu aplikacji ikona poinformuje o możliwości wykonania lotu w danym miejscu do zadeklarowanej wysokości lotu, uwzględniając wybraną kategorię, masę drona i czas trwania lotu. Kliknięcie w przycisk funkcyjny, a następnie w umieszczony po prawej stronie przycisk „i”, otwiera okno ze szczegółowymi informacjami o lokalnych ograniczeniach ich znaczeniu i ocenie możliwości wykonania lotu.

Uwaga! Struktury przestrzeni powietrznej są dynamiczne. 

Aplikacja podczas oceny sytuacji w przestrzeni powietrznej bierze pod uwagę czas zaplanowanej operacji BSP i  wyświetla informacje jedynie o strefach geograficznych (np. DRA-R TRA, DRA-P TSA, MRT), które w tym czasie mogą być aktywne. O aktywności w strefie informuje tabela aktywności zamieszczona w opisie strefy (godziny podane w czasie lokalnym!).

UWAGA!  DroneTower prezentuje informacje o możliwości wykonania lotu w czasie rzeczywistym (zadeklarowanym w aplikacji czasie trwania operacji BSP). Nowe strefy, mogą pojawić się w dowolnym miejscu i czasie. Na pilocie BSP spoczywa obowiązek zapoznania się z aktualnymi ograniczeniami. Dlatego, normalnym jest zachowanie aplikacji, w której np. w wybranym miejscu rano możliwy jest lot, a popołudniu w tym samym miejscu obowiązuje zakaz lotów BSP.

Aplikacja nie prezentuje informacji o strefach planowanych do aktywacji w późniejszym terminie poza rejonami wyznaczanymi dla lotów BVLOS (DRA-I).

Trzeba też wziąć pod uwagę, że PAŻP dostarcza przede wszystkim informacje o strukturach istniejących w przestrzeni powietrznej, ale nie koniecznie o tym co znajduje się na ziemi. Dlatego DroneTower praktycznie nie zawiera informacji o obiektach, nad którymi nie można latać bez zgody zarządzających nim podmiotów, takich jak: porty morskie, elektrownie, ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków czy jednostki wojskowe i poligony.

Przed lotem

Pamiętaj! Nawet jeśli widzisz informację o możliwości wykonania lotu sprawdź czy w danym miejscu na pewno nie ma nieopublikowanych jeszcze stref geograficznych lub obiektów na ziemi, które wprowadzają ograniczenia lub uniemożliwiają wykonanie lotu.

 • Należy zapoznać się ze zmianami w przestrzeni powietrznej jakie mogły pojawić się od momentu złożenia misji, np. czy nie pojawiło się ograniczenie w przestrzeni powietrznej wydane w formie depeszy NOTAM. NOTAM-y można sprawdzić np. na stronie ead.eurocontrol.int, podając lokalizator interesującego nas lotniska (Areodrome PIB), np. EPLL dla Łodzi lub EPWW dla FIR Warszawa, czyli całej polskiej przestrzeni powietrznej (Area PIB). Wymagana bezpłatna rejestracja.
 • Informacje o strefa lotniczych konwertowanych na strefy geograficzne dla BSP w tym tych wprowadzanych via NOTAM można uzyskać dzwoniąc do AMC Polska: (22) 574 57 33, (22) 574 57 34, (22) 574 57 3. 
 • Jeśli w opisie strefy nie podano kontaktu do Zarządzającego można o niego zapytać również dzwoniąc do AMC Polska.
 • Jeżeli lot wymaga dodatkowych zgód, należy zastosować otrzymane wytyczne (np. telefon do zarządcy terenu przed startem i po wylądowaniu)
 • Uzyskanie zgody nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zasad ruchu lotniczego. Cały lot musi być wykonany według obecnych przepisów.
 • W strefie geograficznej wyznaczonej dla misji nie będącej wydzielona przestrzenią należy mieć na uwadze, że istnieje możliwość pojawienia się innego statku powietrznego w tym załogowego, któremu należy bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa.
Jak używać aplikacji DroneTower
 1. W miejscu gdzie nie jest wymagane stworzenie planu misji przed lotem zrób Check-In.
 2. Obserwuj aplikację. Status Check-In może się zmienić na „zaakceptowany przez ATS” – zielona ikona drona w aplikacji. Możesz startować nawet jeśli nie uzyskasz takiej informacji.
 3. W miejscu gdzie jest wymagane stworzenie planu misji, zanim zrobisz Check-In należy wybrać złożoną w PansaUTM misję. Misja musi być wcześniej zaakceptowana przez PAŻP. Podczas tego typu operacji możesz wystartować dopiero po uzyskaniu zgody lot od kontrolera TWR, czyli po zmianie statusu Check-In na „zaakceptowany przez ATS” – zielona ikona drona. Wcześniej nie wolno Ci wystartować!
 4. PAMIĘTAJ – Check-In może zostać zmodyfikowany przez służbę ATS (niebieska ikona drona w DroneTower), np. poprzez skrócenie zadeklarowanego czasu lotu czy zmniejszenie wysokości AGL. Służby ATS mogą również nakazać lub zasugerować natychmiastowe zakończenie lotu – OBSERWUJ I POTWIEDZAJ wysłane za pomocą aplikacji DroneTower przez służby komunikaty oraz STOSUJ się do poleceń przesyłanych poprzez aplikację.
 5. Pilnuj zgłoszonego czasu lotu. Zakończ lot w zadeklarowanym czasie.
 6. Po zakończeniu lotu, koniecznie zakończ Check-In  i upewnij się, że ikonka drona zniknęła z aplikacji.
 7. Kontroler TWR lub informator FIS zawsze mogą zadzwonić w celu wyjaśnienia szczegółów lotu, pamiętaj aby Twój telefon był zawsze włączony i naładowany.
 8. PAMIĘTAJ – wciąż pozostajesz odpowiedzialny za wykonanie lotu oraz unikanie kolizji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Lokalizacje lotów BSP zgłoszone w DroneTower są widziane przez ATS, ale nie przez pilotów załogowego lotnictwa. Masz obowiązek ustępować drogi załogowym statkom powietrznym!

Szczegółowe informacje na temat używania aplikacji DroneTower znajdują się w instrukcji obsługi.

Szukaj...