Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

A-CDM TERMINUS

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej już od 60 lat współpracuje z portami lotniczymi i przewoźnikami krajowymi i zagranicznymi. Jako organizacja strategicznie nastawiona na bezpieczeństwo, skuteczność i rozwój, PAŻP doskonale rozumie aktualne wymagania i potrzeby rynku lotniczego. Wyzwania związane z redukcją opóźnień, ograniczaniem hałasu operacji lotniczych i mniejszym zużyciem paliwa, a co za tym idzie z ochroną środowiska, wymagają nowych rozwiązań technologicznych. PAŻP wspólnie z innymi podmiotami opracowała, wdrożyła i rozwija autorski system Zaawansowanego Wspólnego Podejmowania Decyzji (ang. Advanced-Collaborative Decision Making) – A-CDM TERMINUS.

A-CDM TERMINUS

System A-CDM TERMINUS pozwala zaplanować i zarządzać sytuacją ruchową na lotnisku z odpowiednim wyprzedzeniem. A-CDM jako koncepcja i TERMINUS jako generator czasu TSAT (ang. Target Startup Approval Time – czas uruchomienia silników) umożliwiają przewidywanie i przepływ informacji dotyczących obsługi statków powietrznych w rejonie lotniska (lądowanie, zakończenie obsługi naziemnej, start). Ścisła współpraca wszystkich partnerów wspomaganych tymi informacjami przyczynia się do usprawnienia całego procesu, a co za tym idzie przekłada na zyski operacyjne, finansowe i środowiskowe. 

System A-CDM oznacza współpracę kluczowych partnerów przy operacjach lotniczych w obrębie lotniska. Obejmuje takie etapy jak obsługa naziemna i wspólne przewidywanie, planowanie oraz wyznaczanie optymalnych i dokładnych czasów uruchamiania silników statków powietrznych. TSAT jest następnie przekazywany do europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym Network Manager B2B Web Services, z którym system A-CDM TERMINUS jest połączony. Wprowadzanie poprawnych danych dotyczących aktualnej i prognozowanej sytuacji ruchowej usprawnia prawidłowe zarządzanie i regulację natężenia przepływu ruchu lotniczego na kierunkach prowadzących do i z lotniska.

A-CDM pozytywnie wpływa na redukcję opóźnień, ograniczanie hałasu i mniejsze zużycie paliwa, przekładając się na wymierne korzyści dla podmiotów zarządzających przestrzenią powietrzną, portów lotniczych, przewoźników i podmiotów z nimi współpracujących.

Opracowany wspólnie z Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie system A-CDM TERMINUS to system CDM rozwijany przez PAŻP jako podmiot zarządzający przestrzenią powietrzną, który jest (cyber)bezpiecznym i modułowym rozwiązaniem także dla pozostałych zaangażowanych partnerów. Architektura generatora TERMINUS pozwala na jego pełne wdrożenie jako systemu A-CDM lub częściowe wdrożenie w formie systemu Advanced ATC Tower, zgodnie z aktualnymi i przyszłymi wymaganiami i potrzebami użytkowników, a także dostosowanie do funkcjonowania na lotniskach o dowolnej konfiguracji pola manewrowego. Jednocześnie system A-CDM TERMINUS jest kompatybilny z istniejącymi rozwiązaniami ATM (ang. Air Traffic Management) wykorzystywanymi przez cywilne podmioty zarządzające przestrzenią powietrzną i ruchem lotniczym (np. systemem elektronicznych pasków postępu lotu EFES, systemem AMAN do zarządzania dolotami statków powietrznych w kontroli zbliżania, systemem PANDORA do wyświetlania informacji lotniczych, czy systemem CAT do zarządzania strukturami przestrzeni powietrznej w czasie rzeczywistym).

System A-CDM TERMINUS to rozwiązanie bezpieczne, kompletne, elastyczne, spójne i otwarte, które zostało wdrożone w największym w Polsce Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Znaczenie sprawnego zaawansowanego systemu wspólnego podejmowania decyzji (A-CDM) rośnie szczególnie na tych lotniskach, gdzie obsługiwany ruch zbliża się do granic przepustowości – Grzegorz Koślacz, Specjalista ds. projektów ATM, 25-letnie doświadczenie pracy w PAŻP.

Szukaj...