Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

PANDORA

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej to jedyna instytucja w Polsce zatrudniająca cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego. Jako organizacja o celach strategicznych nastawionych na bezpieczeństwo, skuteczność i rozwój, PAŻP doskonale rozumie aktualne wymagania i potrzeby kontrolerów ruchu lotniczego i innego personelu operacyjnego. Wyzwania związane z digitalizacją oraz łatwym i szybkim dostępem do różnych informacji, a co za tym idzie utrzymaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa i redukcją opóźnień, wymagają nowych rozwiązań technologicznych. Potrzeba dostosowania się do powyższych wyzwań i zmieniającego się środowiska sprawiła, iż PAŻP opracował, wdrożył i rozwija autorski System Wyświetlania Informacji  (ang. Information Display System) PANDORA.

PANDORA

PANDORA to system służący do wyświetlania informacji lotniczych takich jak mapy, dane meteorologiczne, częstotliwości, fotografie, dane techniczne statków powietrznych oraz inne dokumenty. System PANDORA wspiera kontrolerów ruchu lotniczego i inny personel operacyjny, a także dostarcza informacje w czasie rzeczywistym dzięki własnej wewnętrznej bazie danych, jednocześnie dając możliwość współpracy z innymi systemami i korzystania z ich zewnętrznych źródeł informacji.

PANDORA jako system stworzony i użytkowany przez podmiot zarządzający przestrzenią powietrzną jest (cyber)bezpiecznym i modułowym rozwiązaniem dla cywilnych i wojskowych podmiotów zarządzających przestrzenią powietrzną. Architektura systemu PANDORA pozwala na jego pełne lub częściowe wdrożenie, zgodnie z aktualnymi i przyszłymi wymaganiami i potrzebami użytkowników. System PANDORA może być dostosowany ze względu na język oraz zmieniające się wymagania (np. Programu SESAR). Jednocześnie system PANDORA jest zgodny z istniejącymi przepisami dt. ochrony danych osobowych (np. RODO) oraz kompatybilny z istniejącymi rozwiązaniami ATM (ang. Air Traffic Management) wykorzystywanymi przez cywilne i wojskowej podmioty zarządzające przestrzenią powietrzną i ruchem lotniczym (np. systemem CAT do zarządzania strukturami przestrzeni powietrznej w czasie rzeczywistym i systemem PANSA UTM do koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz cyfrowego zarządzania wnioskami i zgodami na loty w przestrzeni powietrznej).

System PANDORA to rozwiązanie bezpieczne, kompletne, elastyczne, spójne i otwarte. System PANDORA jest centralnie zarządzany i operacyjnie używany przez wszystkie służby ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Services – ATS), a przede wszystkim: kontrolerów ruchu lotniczego (ang. Air Traffic Control – ATC), służbę informacji lotniczej (ang. Flight Information Service – FIS), a także komórkę AMC (ang. Airspace Management Cell) PAŻP.

PANDORA to efekt pracy kontrolerów ruchu lotniczego i informatyków. To narzędzie powstało po to by ułatwić prace ATC i jako system zdało egzamin z tak dobrą oceną, że obecnie grono jego użytkowników jest jeszcze szersze – Grzegorz Koślacz, Specjalista ds. projektów ATM, 27-letnie doświadczenie pracy w PAŻP.

Szukaj...