Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

TRAFFIC 

PAŻP dysponuje wieloletnim doświadczeniem oraz wiedzą o tym jak istotne dla bezpiecznego zarządzania ruchem lotniczym jest precyzyjne procesowanie danych o ruchu lotniczym zawartych między innymi w planach lotów. Aktualnie systemy zarządzania ruchem lotniczym pracują na podstawie danych pochodzących z wielu źródeł, zarówno cywilnych jak i wojskowych. Ponadto dane te muszą być przetworzone i skompletowane bez błędów i opóźnień. Aby spełnić te kryteria PAŻP stworzyła autorskie narzędzie TRack Adviser for Flight Information Concerns system – TRAFFIC.

System TRAFFIC

Podstawowym celem systemu TRAFFIC jest dostarczanie do systemu ATM informacji z planów lotów wraz z ich późniejszymi zmianami i komunikatami uzupełniającymi, które są na bieżąco weryfikowane na podstawie wymagań operacyjnych i formalnoprawnych, a także syntaktycznych i semantycznych.

System TRAFFIC jest kompletnym narzędziem odpowiedzialnym za walidowanie i weryfikację danych operacyjnych zawartych w planach lotów przed przesłaniem ich do systemu ATM. Wspomniany proces realizowany jest zarówno w fazie przedtaktycznej, jak i taktycznej przetwarzania planów lotów. W miarę możliwości wszelkie związane z powyższym działania związane z dostarczaniem danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych odbywają się w tle, bez udziału użytkownika.

System TRAFFIC jest bezpiecznym, kompletnym, elastycznym, spójnym i otwartym rozwiązaniem, które pozwoliło PAŻP sprostać wyzwaniom generowanym przez stale rosnący ruch lotniczy w sposób płynny i przyjazny dla użytkownika. Dzięki rozwijaniu jego interoperacyjnych funkcjonalności zachowuje zgodność z innymi rozwiązaniami wspierającymi zarządzanie ruchem lotniczym, które są obecnie wykorzystywane przez zarządzających przestrzenią powietrzną i ruchem lotniczym np. Common Airspace Tool (CAT) do zarządzania wykorzystaniem stałych i elastycznych struktur przestrzeni powietrznej w czasie rzeczywistym.

Dokładne, terminowe, bezproblemowe, a zatem przyjazne dla użytkownika przetwarzanie danych zawartych w planach lotów jest jednym z kluczowych aspektów współczesnego, nowoczesnego zarządzania przestrzenią powietrzną.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast
Odczyt tekstu - zaznacz tekst lewym klawiszem i wciśnij ikonę odtwarzaj