Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

TRAFFIC

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dysponuje wieloletnim doświadczeniem oraz wiedzą o tym jak istotne dla bezpiecznego zarządzania ruchem lotniczym jest precyzyjne procesowanie danych o ruchu lotniczym zawartych między innymi w planach lotów. Aktualnie systemy zarządzania ruchem lotniczym pracują na podstawie danych pochodzących z wielu źródeł, zarówno cywilnych jak i wojskowych. Ponadto dane te muszą być przetworzone i skompletowane bez błędów i opóźnień. Aby spełnić te kryteria, PAŻP stworzyła autorski system TRAFFIC (ang. TRack Adviser for Flight Information Concerns).

System TRAFFIC

Celem systemu TRAFFIC jest dostarczanie informacji z planów lotów wraz z ich późniejszymi zmianami i komunikatami uzupełniającymi, które są na bieżąco weryfikowane na podstawie wymagań operacyjnych i prawnych, a także syntetycznych i semantycznych.

System TRAFFIC ponosi wyłączną odpowiedzialność za walidowanie i weryfikację danych operacyjnych zawartych w planach lotów przed przesłaniem ich do systemów ATM (ang. Air Traffic Management). Wspomniany proces realizowany jest zarówno w fazie przedtaktycznej, jak i taktycznej przetwarzania planów lotów. W miarę możliwości wszelkie związane z powyższym działania związane z dostarczaniem danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych odbywają się w tle, bez udziału użytkowników.

System TRAFFIC jest bezpiecznym, kompletnym, elastycznym, spójnym i otwartym rozwiązaniem, które pozwoliło PAŻP sprostać wyzwaniom generowanym przez stale rosnący ruch lotniczy w sposób płynny i przyjazny dla użytkowników. Jednocześnie system TRAFFIC jest kompatybilny z istniejącymi rozwiązaniami ATM wykorzystywanymi przez podmioty zarządzające przestrzenią powietrzną i ruchem lotniczym (np. systemem CAT do zarządzania strukturami przestrzeni powietrznej w czasie rzeczywistym).

 Dokładne, terminowe, bezproblemowe, a zatem przyjazne dla użytkowników przetwarzanie danych zawartych w planach lotów jest jednym z kluczowych aspektów dla współczesnych zarządzających przestrzenią powietrzną – Sławomir Kruk, Kierownik Działu Przetwarzania Danych Lotniczych, 33-letnie doświadczenie pracy w PAŻP.

Szukaj...