Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Inspekcja lotnicza

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej to najważniejsza instytucja odpowiedzialna za prawidłowe działanie około 150 naziemnych urządzeń zabezpieczenia ruchu lotniczego oraz walidację instrumentalnych procedur lotniczych w Polsce. Działająca od 1963 roku Inspekcja Lotnicza PAŻP oferuje następujące usługi:

Inspekcja lotniskowych urządzeń naziemnych (LUN)

Inspekcja Lotnicza PAŻP dokonuje wdrożeniowych, okresowych, doraźnych i kategoryzujących kontroli i pomiarów infrastruktury CNS: systemów lądowania według wskazań przyrządów (ILS CAT I, II, III), radiolatarni ogólnokierunkowych (VOR i DVOR) i bezkierunkowych (NDB), radiodalmierzy (DME), nawigacyjnych systemów świetlnych (systemów świateł podejścia ALS i systemów świateł dróg startowych), precyzyjnych wskaźników ścieżki schodzenia (PAPI) i radarów kontroli ruchu lotniczego.

Inspekcja Lotnicza PAŻP spełnia bardzo ważną rolę bowiem nadzór urządzeń radionawigacyjnych w znacznej większości zarządzanych przez PAŻP i systemów świetlnych zarządzanych przez porty lotnicze i aerokluby, prowadzony z ziemi nie daje stuprocentowej gwarancji, że sygnały radiowe i świetlne odbierane przez urządzenia pokładowe statków powietrznych są prawidłowe i mieszczą się w żądanych tolerancjach.

Walidacja instrumentalnych procedur lotu

Inspekcja Lotnicza PAŻP jako jedyna w Polsce sprawdza nowo powstające i już istniejące instrumentalne procedury lotu – konwencjonalne oraz nawigacji obszarowej (RNAV) oparte o radiodalmierz DME-DME i systemy globalnej nawigacji satelitarnej (GNSS). W związku z postępującym wdrożeniem w Europie naziemnych systemów wspomagających (GBAS) służących do wspomagania precyzyjnego lądowania statków powietrznych w oparciu o technologie satelitarne, świadczone będą także usługi inspekcji lotniczej tego typu systemów i walidacji związanych z nimi procedur lotu.

Szczególne znaczenie mają loty walidacyjne instrumentalnych procedur lotu nawigacji obszarowej (RNAV LPV). W praktyce okazuje się, że ewentualne błędy na poziomie FAS DATA BLOCK mogą być wykryte przed finalnym opublikowaniem procedury lotu, podczas przygotowania do lotu walidacyjnego lub podczas jego wykonywania w oparciu o testową bazę danych w Flight Management System (FMS). Testowa baza danych jest dedykowaną bazą procedur lotu dostarczaną przez producenta awioniki na zamówienie Inspekcji Lotniczej PAŻP.

Testy systemów antydronowych

Inspekcja Lotnicza PAŻP jako jedyna w Europie sprawdza wpływ systemów antydronowych na infrastrukturę CNS. Testy systemów antydronowych przez użytkowników końcowych – np. porty lotnicze, aerokluby, służby porządkowe i bezpieczeństwa i obiekty infrastruktury krytycznej oraz producentów są niezbędne do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

1963

Od tego roku w ramach PAŻP działa Inspekcja Lotnicza

Nasza praca to nie tylko weryfikacja poprawnej pracy świetlnych i radiowych lotniczych urządzeń naziemnych. Dzięki doświadczeniu naszych inspektorów pomiarowych, pilotów, mechaników lotniczych i personelu wspierającego, potrafimy uprzedzająco doradzić naszym klientom – zarządzającym lotniskami, potrzebę zmiany czy wymiany urządzeń.
Grzegorz Hlebowicz, Specjalista ds. promocji rozwoju biznesu, 15-letnie doświadczenie pracy w PAŻP

Odkąd sięgam pamięcią, praca naszych świetlnych systemów podejścia, świateł drogi startowej, czy wskaźników ścieżki podejścia precyzyjnego PAPI, była i jest weryfikowana przez samolot kontrolno-pomiarowy PAŻP. Najstarsze polskie lotnisko wysoko ocenia pracę inspekcji lotniczej PAŻP.
Mariusz Wiatrowski, Prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast