Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Prezes PAŻP w Katowicach i Poznaniu.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej mając na uwadze stale rosnący ruch lotniczy oraz potrzeby rozwijających się lotnisk w zakresie infrastruktury nawigacyjnej, łączności, dozorowania i obiektowej prowadzi program inwestycyjny, którego zadaniem jest przygotowanie infrastruktury niezbędnej do zapewnienia służb ruchu lotniczego oraz CNS/ATM. PAŻP przewiduje inwestycje infrastrukturalne wielkości do 100 mln zł rocznie, których zadaniem będzie odtwarzanie obecnego […]

Szukaj...