Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Prezes PAŻP w Katowicach i Poznaniu.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej mając na uwadze stale rosnący ruch lotniczy oraz potrzeby rozwijających się lotnisk w zakresie infrastruktury nawigacyjnej, łączności, dozorowania i obiektowej prowadzi program inwestycyjny, którego zadaniem jest przygotowanie infrastruktury niezbędnej do zapewnienia służb ruchu lotniczego oraz CNS/ATM.PAŻP przewiduje inwestycje infrastrukturalne wielkości do 100 mln zł rocznie, których zadaniem będzie odtwarzanie obecnego majątku PAŻP oraz rozbudowa infrastruktury na lotniskach komunikacyjnych które działają obecnie oraz lotniskach planowanych, których otwarcie nastąpi w ciągu najbliższych kilku lat.

Poziom inwestycji uzależniony jest od liczby operacji ruchu lotniczego na danym lotnisku przy zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych.Jednym z bardziej wymagających lotnisk jest EPKT (Katowice) – gdzie ze względu na zakłócenia niemożliwe jest dalsze wykorzystanie kilkunastoletniego sytemu ILS i PAŻP podjął decyzję o jego wymianie na nowoczesne urządzenie. Pan Krzysztof Banaszek p.o. Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej podpisał umowę z firmą Thales Group na zakup i zainstalowanie na lotnisku Katowice – Pyrzowice, nowego systemu umożliwiającego starty i lądowania przy znikomej widoczności. Wartość kontraktu to 2 928 752 zł.

Dostawca nowego, dwuczęstotliwościowego ILS został wyłoniony w najszybszym zgodnym z Prawem Zamówień Publicznych trybie, tak by system rozpoczął pracę w sezonie jesienno-zimowym czyli wtedy gdy będzie najbardziej potrzebny.

Instrument Landing System (ILS) jest jednym z kilku systemów wspomagających podejście do lądowania, wykorzystywanym głównie przy złej pogodzie. Obecnie na lotnisku Katowice-Pyrzowice działa jednoczęstotliwościowy ILS zakupiony i uruchomiony przez GTL w 1993 roku a następnie przejęty kolejno przez Agencję Ruchu Lotniczego i PAŻP. Wymiana systemu na nowy była zaplanowana na rok 2009, ale ograniczenia sprzętowe obecnego systemu, spowodowane zakłóceniami radiowymi na podejściu do lądowania, wymusiły przeniesienie tej inwestycji na rok 2008. Przed podjęciem decyzji o zainstalowaniu w przyspieszonym trybie nowego ILS, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wykonała wszelkie możliwe działania w zakresie lokalizacji zakłóceń systemu oraz potwierdziła sprawność obecnego ILS na katowickim lotnisku. Zakłócenia radiowe i środowiskowe które były przedmiotem analizy okazały się zbyt duże, aby zagwarantować bezpieczeństwo i pełną wydajność systemu.Kolejnym przykładem jest lotnisko EPZG (Zielona Góra) – gdzie PAŻP utrzymuje służby kontroli ruchu lotniczego oraz urządzenie NDB w celu obsługi kilku operacji komunikacyjnych dziennie.W przypadku lotniska EPPO (Poznań) podjęto decyzję o budowie na terenie lotniska nowoczesnego obiektu dla służb TWR / APP oraz CNS/ATM w celu optymalizacji wykorzystania służb i kosztów ponoszonych na utrzymanie infrastruktury.

Sygnatariusze listu intencyjnego w sprawie budowy Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego oświadczyli że mając na uwadze wzrastający ruch lotniczy i wynikającą z tego potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych w kontekście sprawnej obsługi organizacyjnej EURO 2012 oraz dla wypełnienia własnych zadań niezbędna jest budowa Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w na poznańskiej Ławicy.

Zgodnie z oświadczeniem teren przeznaczony pod OKRL będący własnością Portu Lotniczego Poznań-Ławica, ma zostać sprzedany Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej a realizacja Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego uwzględni plany dalszej rozbudowy lotniska realizowane w jego sąsiedztwie.Całkowita liczba operacji lotniczych w roku 2007 wyniosła 544 067, co daje średnio około 1490 operacji dziennie, z czego całkowita liczba operacji krajowych wyniosła 48 865 (średnio 134 dzienie), całkowita liczba operacji lotniczych typu Arr/Dep (czyli przylotów lub dolotów) wyniosła 211 249 (średnio 579 dziennie), a całkowita liczba tranzytowych operacji lotniczych w 2007 wyniosła 283 727 (średnio 777 dziennie). Europejska organizacja d/s bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL przewiduje, że w 2008 roku w Europie nastąpi wzrost liczby wykonywanych lotów o 4,2 procent.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...